Fråga Doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Besviken diabetiker

Har tidigare haft Lantus som långtidsverkande insulin som fungerade bra på mig, av kostnadskäl skriver sedan läkaren ut Insulatard till mig med den motiveringen att Lantus är för dyrt. Nu har jag höga värden på morgonen igen. Vad skall jag göra?

Svar:

I de flesta vetenskapliga studier på typ 2-diabetiker som jämfört det långverkande Lantus och Insulatard ser man ingen påtaglig skillnad i blodsockernivåerna mellan de bägge typerna av insulin. Lantus kan dock ha andra fördelar som färre fall av lågt blodsocker (hypoglykemier) än Insulatard. Det betyder förstås inte att enskilda patienter kan uppleva andra skillnader till fördel för Lantus som du beskriver. Men i slutänden är det bara du och din doktor som kan komma överens om vilket insulin som passar just dig bäst.

Med vänlig hälsning

Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar