Många vet inte om att de har diabetes
Artikel | Diabetes typ 2

Många vet inte om att de har diabetes

Nästan en halv miljon svenskar lever idag med typ 2-diabetes vilket gör den till en av de vanligaste folksjukdomarna i landet. Mörkertalet är stort och många har diabetes i flera år utan diagnos och behandling. För att öka kunskapen om typ 2-diabetes startar Netdoktor upplysningskampanjen Diabetes-kollen.se som stöds av Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige.


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2018-03-12
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Typ 2-diabetes som tidigare kallades åldersdiabetes har ökat kraftigt på senare år. I dag beräknas 450 000 personer ha typ 2-diabetes. Sjukdomen är starkt kopplad till ett antal livsstilsfaktorer som fetma, ohälsosam kost och brist på motion. Men det finns även starka ärftliga faktorer.

LÄS MER: Olika former av diabetes

Kan ha diabetes utan att veta om det

Ett stort problem är att många personer, uppskattningsvis 150 000 svenskar, har typ 2 diabetes utan att veta om det. Ytterligare ett okänt antal personer har ett förstadium till sjukdomen. Ofta tar det många år innan tydliga och klassiska diabetessymtom visar sig, som att man känner stark törst och kissar mycket och ofta. Upplysningskampanjen Diabeteskollen.se består bland annat av några testfrågor kring riskfaktorer. Den som har hög risk att utveckla typ 2-diabetes bör uppsöka vården och be att få kontrollera sitt blodsocker. 
 
– Det är viktigt att få besked så tidigt som möjligt, och därför är det bra att kontrollera sitt blodsocker. Då kan man vid behov i första hand få råd och stöd i att förbättra sin livsstil och kanske helt undvika att insjukna. I dag upptäcks ofta typ 2-diabetes för sent, exempelvis när man drabbas av svåra komplikationer som hjärt-kärlsjukdomar, säger överläkare Soffia Guðbjörnsdottir, adjungerad professor Sahlgrenska Akademin, Göteborg, och registerhållare för Nationella Diabetesregistret (NDR), samt Netdoktors medicinska expert för kampanjen.
 
Upplysningskampanjen syftar också till att få en tydlig bild av hur personer med diagnosen typ 2-diabetes ser på sin sjukdom och den vård och behandling de erbjuds.

sofia diabetes3
 
– De uppgifter som deltagarna lämnar kan ge värdefulla insikter om vilka förbättringar som behövs inom diabetesvården i Sverige och hur vården kan ge stöd till den viktiga egenvården samt bli mer individanpassad. Det är alldeles för många i dag som drabbas av svåra komplikationer helt i onödan, säger Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms diabetesförening (SSDF), och Thomas Magnusson, ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS). 

Fakta om typ 2-diabetes 

  • Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 450 000 personer i Sverige, vilket motsvarar 4-5 procent av befolkningen, har sjukdomen. Omkring 150 000 beräknas ha typ 2-diabetes utan att känna till det. Typ 2-diabetes står för 85 procent av all diabetes. Övriga har diabetes typ 1 och andra mer ovanliga former av sjukdomen.
  • Omkring 10-15 procent av befolkningen beräknas ha så kallad prediabetes, ett förstadium som riskerar att utvecklas till typ 2-diabetes.
  • Typ 2-diabetes är vanligare bland män än kvinnor. De flesta som får diagnosen är över 50 år och förekomsten ökar med stigande ålder. Det blir allt vanligare att även personer i yngre åldrar insjuknar. 
  • Sjukdomen är i hög grad ärftlig. Andra riskfaktorer är övervikt, bukfetma, rökning, snusning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck och stress. 
  • Hormonet insulin bidrar till att kontrollera sockerhalten i blodet. Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin minskad, vilket leder till förhöjt blodsocker.   
  • Förhöjd blodsockerhalt under lång tid skadar blodkärl och nerver, vilket på sikt kan leda till komplikationer, framför allt hjärt-kärlsjukdomar samt skador på ögon och njurar. Patienter med diabetes löper dessutom ökad risk att få sår och infektioner i fötterna. 
  • Typiska symtom på diabetes är törst, täta urineringar, nedsatt aptit och viktminskning, försämrad syn, samt klåda i underlivet. 
  • Diagnosen typ 2-diabetes ställs genom mätning av blodsockret på fastande mage. Dessutom mäts långtidsblodsocker (HaA1c) som visar blodsockernivån de senaste veckorna. 
  • Typ 2-diabetes är starkt kopplad till levnadsvanor. En förändrad livsstil kan skjuta upp eller helt förhindra insjuknande. Viktnedgång, motion och mer hälsosam kost har stor positiv påverkan. 
  • Typ 2-diabetes behandlas med olika blodsockersänkande tabletter och insulin som injektioner. Vissa läkemedel i tablettform stimulerar bukspottskörteln till ökad insulinproduktion, medan andra ökar kroppens känslighet för insulin. Ofta kombineras olika tablettbehandlingar.  

Har du koll på typ-2 diabetes?

Genom utbildningen på Diabetes-kollen.se lär du dig mer om typ 2-diabetes och dess behandling, vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen samt vad du kan göra för att minska risken för att utveckla sjukdomen.

Diabeteskollen.se syftar till att sprida kunskap om typ 2-diabetes. Utbildningen och patientundersökningen vänder sig till personer med sjukdomen och personer med riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes, samt även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt tre informationsmejl till intresserade deltagare. 

Diabeteskollen.se är en upplysningskampanj från Netdoktor som stödjs av Storstockholms Diabetesförening (SSDF) och Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS), med ekonomiskt stöd av Storstockholms Diabetesförening, AstraZeneca AB och Boehringer Ingelheim AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är faktagranskade av överläkare Soffia Guðbjörnsdottir, adjungerad professor Sahlgrenska Akademin, Göteborg, och registerhållare för Nationella Diabetesregistret (NDR). 
 

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons