Fakta | Diabetes typ 2

Varför får man diabetes typ 2?

Diabetes är en av världens vanligaste och snabbast växande kroniska sjukdomar och man uppskattar att cirka fyra procent av befolkningen i Sverige har diabetes. Sjukdomen orsakas av brist på insulin eller otillräcklig effekt av det insulin som tillverkas av de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln.

20130213103200
Uppdaterad den: 2014-09-01
Författare: Carl Johan Östgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet

Annons

Vid brist på insulin kan kroppen inte tillgodogöra sig socker varför sockerhalten i blodet stiger. Vid höga blodsockerhalter försöker kroppen göra sig av med sockret i urinen. Detta förhållande har fått ge namn åt sjukdomen: diabetes mellitus (som ordagrant betyder honungssöt urinproduktion).

Olika typer av diabetes

Även om indelningen inte är heltäckande brukar man dela in diabetes i typ 1 diabetes och typ 2 diabetes (det finns även några andra "mellanvarianter").

Insjuknande i typ 1-diabetes kan ske i alla åldrar, men vanligtvis i tonåren. Vid denna form av diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna av kroppens eget immunförsvar, vilket leder till att kroppens tillverkning av det livsnödvändiga insulinet upphör. Insjuknandet sker ofta snabbt och behandling med insulin måste påbörjas omgående.

Annons
Annons

Typ 2-diabetes är den absolut vanligaste formen av diabetes och antalet människor som insjuknar ökar mycket kraftigt i vissa delar av världen. Detta beror, enkelt uttryckt, på att den välfärd som för bara några decennier sedan var förbehållet västvärlden nu sprids till stora delar av övriga världen, där den ekonomiska tillväxten ökar med åtföljande välståndsökning för stora delar av befolkningen. Med detta följer också ändrade levnadsvanor, med ett överflödigt kaloriintag och stillasittande liv som sammantaget leder till en snabb ökning av antalet överviktiga individer, vilket är en viktig förutsättning för den ökande förekomsten av typ 2 diabetes i världen.

Vid typ 2-diabetes stiger blodsockret till följd av en successiv nedgång i insulinproduktionen samtidigt som känsligheten för insulin är minskad (vilket i sin tur ofta är orsakad av övervikt). Denna gradvisa utveckling pågår under många år, varför insjuknandet i typ 2 diabetes ofta blir smygande utan särskilt dramatiska symtom.

Antalet typ 2-diabetiker i Sverige ökar med stigande ålder och hos individer över 80 års ålder är i genomsnitt var femte diabetiker, vilket förklarar den tidigare benämningen av sjukdomen (åldersdiabetes).

Annons
Annons

Hur vet man om man har diabetes?

Diagnosen diabetes ställs genom att mäta blodsockret (glukoset) som normalt ska vara under 6,1 mmol/l om man är fastande. Vid ett fasteglukosvärde över 7,0 mmol/l har man diabetes.

Vid typiska symtom på diabetes, som törst och stora urinmängder, är ett fasteblodsockervärde inte nödvändigt för att ställa diagnosen diabetes om sockervärdet är över 12,2 mmol/l utan fasta.

Ett annat sätt att ställa diagnosen är att genomföra ett sockerbelastningstest som innebär att blodsockret mäts två timmar efter att man druckit en sockerlösning. Om blodsockervärdet då är över 12,2 mmol/l är diabetesdiagnosen klar. Vid värden mellan 8,9–12,1 mmol/l brukar man tala om nedsatt glukostolerans, som medför en ökad risk att utveckla diabetes framöver.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om diabetes typ 2 på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för diabetes typ 2 »

Annons
Annons
Annons