Intresseområden sparade.
Behandling | Diabetes typ 2

Behandling av diabetes typ 2

Typ 2-diabetes (där insulinkänsligheten är nedsatt) är den vanligaste formen av diabetes och antalet människor som insjuknar i typ 2-diabetes ökar mycket kraftigt i vissa delar av världen. Typ 2-diabetes är att betrakta som en välfärdssjukdom orsakad av vår stillasittande livsstil, där övervikt och brist på fysisk aktivitet är en viktig grund för den ökande förekomsten av typ 2-diabetes.


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Carl Johan Östgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet

Annons

Patienter med typ 2-diabetes har inte alltid symtom av sin sjukdom. Det kan dock vara bedrägligt, eftersom även måttligt förhöjda blodsockernivåer medför en förhöjd framtida risk att drabbas av komplikationer som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, njursvikt och blindhet.

Behandlingen av typ 2-diabetes brukar indelas i dels livsstilsförändringar, som utgör grunden för all behandling av typ 2-diabetes, dels behandling med läkemedel.

Blodsockret (glukos) är förstås viktigt att följa vid diabetes. Detta kan kontrolleras när man är i kontakt med sjukvården, men hjälpmedel gör det även möjligt för patienten att själv kontrollera sitt blodsocker. Ett annat viktigt sätt att följa blodsockret är genom bestämning av HbA1c som återspeglar det genomsnittliga blodsockervärdet under de senaste fyra till åtta veckorna.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vid typ 2-diabetes sammanfaller sjukdomen ofta med förändrade blodfetter och förhöjt blodtryck som sammantaget leder till en ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar. För att skydda patienter med typ 2-diabetes mot dessa komplikationer är det därför även ofta aktuellt med behandling mot blodfetter och förhöjt blodtryck.

Livsstilsförändringar

Mot bakgrund av uppkomsten av typ 2-diabetes som en välfärdssjukdom, är ett kostförändringar (med minskat kaloriintag vid övervikt) och regelbunden fysisk aktivitet den självklara grunden både för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Vidare är rökstopp den enklaste åtgärden för att minska den framtida risken för hjärt- och kärlkomplikationer.

Diabetesläkemedel

Tabletter

Det finns ett flertal diabetesläkemedel som kan intas i tablettform, som förenklat kan indelas i läkemedel som stimulerar bukspottkörteln till ökad produktion av insulin respektive diabetesläkemedel som ökar kroppens känslighet för insulin, vilket således förstärker effekten av det egna insulinet.

Annons
Annons

Förstahandsbehandlingen brukar vara metformin, vars effekt är just att förstärka effekten av det egna insulinet, men även att minska leverns egen tillverkning av glukos. Vidare finns det diabetesläkemedel som bromsar upptaget av socker från mag-tarmkanalen. Den senaste klassen av diabetesläkemedel som kan intas i tablettform har som verkningsmekanism att stimulera utsöndringen av blodsocker via urinen. De flesta diabetesläkemedel kan även användas tillsammans, varför kombinationsbehandling är vanligt. Efter några års sjukdom är det inte ovanligt att effekten av tablettbehandlingen avtar, varför behandling med insulin till sist ofta blir nödvändig.

Insulin

Insulin är vårt äldsta och fortfarande viktigaste och mest effektiva diabetesläkemedel. Insulin kan enbart ges med hjälp av sprutor. Dagens injektionsnålar är dock så fina att sticket inte är smärtsamt. Det finns olika typer av insulin som kan vara snabbverkande eller långtidsverkande till sin funktion. Det finns också färdigblandade insuliner som innehåller en kombination av bägge sorter. Vilken typ av insulin och hur många doser per dag som behövs beror bland annat på den aktuella sjukdomsbilden och vilket mål läkaren och patienten kommit överens om för behandlingen.

Andra diabetesläkemedel för injektionsbehandling

Det finns numera även en nya klass av diabetesläkemedel, GLP-1 receptoragonister, som liksom insulin intas i injektionsform och som företrädesvis används vid typ 2-diabetes.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om diabetes typ 2 på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för diabetes typ 2 »