Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Med upplysningskampanjen Diabetes-kollen.se vill vi sprida kunskap om typ 2-diabetes genom att belysa följande områden:

  • Orsaker och sjukdomsförlopp

  • Symtom

  • Undersökningar och diagnostik

  • Livsstilsåtgärder

  • Läkemedelsbehandling

Gå till utbildningen!

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med diagnostiserad typ 2-diabetes och personer med riskfaktorer för typ 2-diabetes eller dess förstadier – men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Källor:

Netdoktor.se

”Nationella riktlinjer för diabetesvård”, Socialstyrelsen

Janusinfo.se

”Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes”, Läkemedelsverket

“Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2020. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)”Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.