Så kan du få en högre livskvalitet som diabetiker

Diabetes typ-1 är en sjukdom som påverkar livskvaliteten och till och med kan ge dödlig utgång. I Sverige har cirka 50 000 personer diabetes typ-1. Den stora utmaningen är att förstå och hantera din sjukdom på rätt sätt. Du kan inte förhindra sjukdomen, däremot finns det behandlingar, hjälpmedel och stöd som gör att du kan leva med sjukdomen.
Denna film ger en inblick i hur det kan vara att leva med diabetes typ 1.

Filmen är producerad av Adnews i samarbete med Novo Nordisk.