Behandling | Diabetes

Transplantera insulinproducerande vävnad

Typ I diabetes beror på att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörs. I enstaka fall med mycket svårstyrd diabetes kan man då överväga att transplantera nya insulinproducerande celler.
Annons

Detta görs idag på 2 olika sätt:

  • Transplantation av hela bukspottkörteln. Bukspottkörteltransplantation är ett relativt stort kirurgiskt ingrepp där bukspottkörtelns blodkärl sys till blodkärl i lilla bäckenet och bukspotten leds ut till tarmen. Bukspottkörteln innehåller också celler som deltar i matsmältningen. Retning av dessa celler vid ingreppet kan leda till bukspottkörtelinflammation som är ett allvarligt tillstånd med smärtor och allmänpåverkan. Proppbildning i bukspottkörtelns blodkärl, blödning och infektioner i bukhålan kan också tillstöta. Ingreppet kan alltså ha allvarliga komplikationer men minst 80 % av patienterna har en väl fungerande bukspottkörtel vid ett år och prognosen för att den sedan ska fortsätta fungera under längre tid är god. Patienten kan vanligen sluta med insulin direkt efter transplantationen.
  • Transplantation av enbart de Langerhanska cellöarna – små cellanhopningar i bukspottkörteln där de insulinproducerande cellerna är belägna. Transplantation av de Langerhanska cellöarna ät ett betydligt mindre ingrepp som utförs på röntgen. En kateter placeras då i vena porta – blodkärlet till levern och cellöarna infunderas via katetern. Komplikationer ovanliga men blödning efter sticket kan uppkomma liksom vid enstaka fall proppbildning i blodkärlet. Detta ingrepp behöver vanligen upprepas 2-4 gånger för att en tillräcklig mängd celler ska överleva. Patienterna får vanligen stabil blodsockersituation och sänkt insulinbehov men kan i många fall inte helt sluta med insulin. Cellfunktionen brukar också försämras med åren. Ö-transplantation är idag inte en klinisk rutinmetod utan utförs väsentligen inom kliniska studier.

Oavsett metod kräver transplantationen att patienten tar immunhämmande behandling. Transplantation av insulinproducerande vävnad är därför endast aktuell för patienter med synnerligen svårreglerad diabetes och svåra attacker av lågt blodsocker. En annan grupp är patienter som behöver njurtransplanteras och därför ändå ska behandlas med immunhämmande läkemedel. I dessa fall kan man då samtidigt med eller efter njurtransplantationen göra en bukspottkörtel- eller ö-transplantation. Långtidsuppföljning visar att för denna patientgrupp leder en lyckad samtidig bukspottkörteltransplantation till minskade diabeteskomplikationer och bättre långtidsöverlevnad.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons