Behandling | Diabetes

Insulinbehandling

Alla med typ 1 diabetes (från debuten insulinkrävande diabetes) behandlas med insulin och det är en livsviktig medicin för dessa patienter. Ungefär 25 procent av alla med typ 2 diabetes behöver insulinbehandling.


c744b3c7ce1e03746c93b24d4afc6e38.JPG
Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Lars Einar Bresäter, diabetesspecialist och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annons

Om kroppen inte har det insulin den behöver, stiger blodsockervärdena och det uppkommer en situation då kroppen blir beroende av att förbränna fettämnen. Ganska snart (inom en till några få dagar) uppkommer surhet i blodet, ketoacidos, som kräver behandling på sjukhus.

För mycket insulin, å andra sidan, medför att blodsockernivån blir för låg (insulinkänning eller hypoglykemi), ett tillstånd som visar sig som blekhet, skakningar, svettning, hjärtklappning, hunger och oro. Snabbt insatt egenbehandling med socker i någon form, vanligen Dextrosol-tablett, gör att man undviker svårare hypoglykemi (medvetslöshet).

Ungefär 25 procent av alla med typ 2 diabetes (lite missvisande kallad icke-insulinkrävande diabetes) behöver insulinbehandling. Behandlingen är inte livsviktig på kort sikt, men kan hos en del väsentligt förbättra den vardagliga tillvaron. Ju längre man har haft typ 2 diabetes, desto vanligare är det att man måste börja med insulinbehandling.

Annons
Annons

Har du diabetesmakulaödem eller åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD)? Nu söker vi dig till en fokusgrupp! Läs mer »

Insulinpreparat för diabetesbehandling

Det finns tre olika sorters insulin:

 • Snabbverkande insulin
 • Långsamverkande insulin
 • Kombinationsinsulin

Olika principer för insulinbehandling:

Insulinbehandling indelas efter hur många gånger per dag man tar insulin. Exempel på detta är:

 • Engångsterapi - långsamverkande eller kombinationsinsulin på morgonen.
 • Tvågångersterapi - långsamverkande eller kombinationsinsulin morgon och kväll.
 • Tregångersterapi – Snabbverkande insulin före måltider.
 • Fyragångersterapi - Snabbverkande insulin till måltiderna och långsamverkande insulin vid sänggåendet.
 • Femgångersterapi - Snabbverkande till måltiderna, långsamverkande insulin vid sänggåendet och till frukost (eller lunch).
 • Pumpbehandling - snabbverkande insulin ges kontinuerligt via en liten bärbar pump som också ger extra insulin före måltider.

Engångs- och tvågångersterapi används vid typ 2 diabetes om man vill ha en enkel behandling eventuellt kompletterad med tabletter (Metformin). Tregångersbehandling med snabbverkande insulin före måltider kan vara ett bra alternativ för typ 2 diabetiker eventuellt kompletterad med tabletter (Metformin). Fyra- och femgångersterapi används till typ 1-diabetiker och till välmotiverade med typ 2 diabetes. Pumpbehandling används idag ganska ofta och då till personer med typ 1 diabetes.

Annons
Annons

De allra flesta diabetiker använder insulin, som levereras i engångs-insulinpennor eller i ampuller som passar till en flergångs-insulinpenna. Det finns nålar i längderna 5, 6, 8, 12 och 12,7 millimeter. Med de två kortaste behöver man inte göra "hudveck", utan kan sticka rakt in i underhudsfettet.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Hur ska insulin sprutas in i kroppen?

Insulin tas snabbast upp från underhuden på magen och långsammare från underhuden på låren.

Därför rekommenderas det att:

 • Snabbverkande insulin injiceras i underhuden på magen.
 • Långsamverkande insulin injiceras i underhuden på låren.
 • Kombinationsinsulin kan injiceras på såväl mage som lår.

Själva injektionen går till så att man tar ett hudveck mellan fingrarna, sticker kanylen snett in i hudvecket, sprutar in rätt mängd insulin, långsamt drar ut nålen och därefter släpper huden.

Vad kan man själv göra?

 • Lär dig den riktiga insulininjektionstekniken från början!
 • Lär dig hur en insulinkänning (lågt blodsocker) känns.
 • Lär dig behandla lågt blodsocker med Dextrosol-tablett eller någon annan form av socker (ett glas mjölk och eventuellt en smörgås beroende på hur lågt sockret är).
 • Mät ditt blodsocker varje dag, så att du lär dig hur just du reagerar på olika typer av måltid, fysisk aktivitet och ändringar i insulindos. Det är det enda sättet för dig att få en bra kontroll av blodsockervärdena.
 • Låt din läkare eller diabetessjuksköterskan hjälpa dig i början med att justera dosen så att den passar dig. Efter hand kommer du att veta så mycket om din sjukdom att du kan göra det själv.
 • Har du fyra/femgångersterapi eller behandling med pump skall du inte vara rädd för att göra små ändringar av din dos snabbverkande insulin (det är just det som är meningen med dessa behandlingsprinciper).

Små praktiska tips

Ta mer snabbverkande insulin om:

 • Du vill äta mer än vanligt.
 • Du undviker vanlig fysisk aktivitet (till exempel om du åker bil till jobbet i stället för att cykla).
 • Blodsockret är för högt före en måltid.

Ta mindre snabbverkande insulin om:

 • Du vill äta mindre eller hoppa över en måltid.
 • Du vill utföra mer fysisk aktivitet än vanligt.

Det lönar sig mindre att ändra dosen av långverkande insulin, som man vanligen tar vid sängdags och morgon/lunch. Detta eftersom en ändring i dessa doser ger resultat med ändringar i blodsockret först efter några dagar.

Du bör i stället:

 • Ta lite snabbverkande insulin om blodsockret är mycket högt vid sängdags.
 • Äta lite extra om blodsockret är "lågt" vid sängdags (gäller typ 1 diabetes).