Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är resultatet av förändringar i urinblåsans slemhinnas celler. Blåscancer uppstår vanligtvis mellan 60 och 80 års ålder. Genomsnittsåldern för de drabbade är 67 år.

Uppdaterad den: 2016-01-14
Författare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Urinblåsecancer är mer än dubbelt så vanlig hos män som hos kvinnor, och det konstateras omkring 2 000 nya fall varje år.

Orsaker till urinblåsecancer

Forskning har visat att blåscancer till viss del förklaras av yttre faktorer. Hälften av alla fall orsakas av rökning och att en del cancerframkallande ämnen man kan utsättas för i sitt yrke, till exempel inom vissa industrier, ökar risken. I tropikerna beror urinblåsecancer ofta på sjukdomen bilharzia, som i sin tur beror på en mikroorganism som kan ta sig in i urinblåsan och överleva där.

Symtom på cancer i urinblåsan

Blod i urinen är ofta det första tecknet på urinblåsecancer. Det är ett symtom man bör söka läkare för, även om det bara skulle förekomma i perioder. Ytterligare symptom kan vara att man måste kissa ofta, att det svider när man kissar och att man får smärtor över blygdbenet, ungefär som vid urinvägsinfektion.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hur ställer läkaren diagnosen?

Du bör kontakta läkare om du har haft blod i urinen eller symtom på irritation i blåsan utan någon känd orsak. Då kan en urinsticka tas för en första analys av urinen. Vid misstanke om en tumör i urinblåsan görs en cystoskopi, vilket innebär att läkaren tittar i urinblåsan med en kamera på en kateter. Även en datortomografi (”skiktröntgen”) kan behöva göras och kontrastundersökning av urinvägarna, en så kallad urografi. Utöver detta undersöker man urinen i mikroskop, för att se om den innehåller några elakartade celler.

Hur behandlar man urinblåsecancer?

Ungefär hälften av patienterna med urinblåsecancer har godartade blåstumörer som kan tas bort med hjälp av cystoskopet. Hälften av dessa får aldrig något återfall, 40 procent får en ny, godartad tumör och i 10 procent av fallen kommer det att utvecklas en elakartad cancertumör.

Hos den återstående hälften hittas redan från början en elakartad tumör, det vill säga en cancer som växer in i slemhinnan eller djupare in i urinblåseväggens muskellager.
Om tumören bara har växer i slemhinnan behandlar man den kirurgiskt, ofta med hjälp av cystoskopet eller med lokal så kallad BCG-sköljning.

Annons
Annons

Om tumören vuxit ner i muskellagret är det nödvändigt med en större operation, en cystektomi. Det innebär att man tar bort urinblåsan och då behövs åtgärder för att skapa nya sätt urinen att ledas ut ur kroppen. Det kan göras via slangar ut genom huden eller att enersättning till urinblåsan skapas urinledaren av en bit tjocktarmen. I vissa fall kan det vara möjligt att förbinda tarmdelen med urinröret, så att man kan kissa som vanligt.

Cytostatika (cellgifter) kan användas före en operation, för att krympa tumören. Strålbehandling av urinblåsan kan också bli aktuellt. Cellgifter kan också erbjudas om cancern spritt sig till lymfkörtlarna i buken, eller till andra organ. Denna typ av behandling kan medföra symptomlindring och ökad levnadslängd, men är sällan botande.


Annons