Fakta | Cancer

Fakta om testikelcancer

Cancer i testiklarna är ovanligt, men bland yngre män är det den vanligaste cancerformen. Man vet väldigt lite om vad som orsakar testikelcancer, men sjukdomen förekommer oftare bland män vars testiklar under uppväxtåren inte har glidit på plats i pungen.


Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterad den: 2013-09-17
Författare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Drygt 300 män drabbas årligen i Sverige av testikelcancer. De flesta är mellan 20 och 45 år vid diagnos. Det har skett en liten ökning varje år, som delvis beror på att befolkningen ökar och delvis på okända orsaker. Sjukdomen kan behandlas med operation, strålbehandling och cytostatika (cellgifter). Fram till 1970-talet dog nio av tio män av sin testikelcancer, numera botas mer än nio av tio. År 2010 dog sju svenskar av testikelcancer.

Symtom

De vanligaste symtomen och tecknen på cancer i testiklarna är att den ena testikeln har blivit större eller känns svullen. Det kan också kännas som en förhårdnad i en del av en testikel. Om du upptäcker en förändring av den ena eller, mer sällan, båda testiklarna ska du låta dig undersökas av läkare.

Diagnos

De nämnda symtomen och tecknen kan bero på infektion, inflammation eller bråck i pungen, varför en noggrann läkarundersökning behövs. Ofta kompletteras den med ultraljudsundersökning av pungen vid misstanke om cancer. Slutlig diagnos fås vid provtagning eller borttagning av testikeln och även vissa specifika blodprover kan ge vägledning.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Dessa prover av så kallade tumörmarkörer i blodet kan, om de är förhöjda från början, utgöra en viktig del i utvärderingen av behandlingarna samt i den fortsatta uppföljningen av patienten efter avslutad behandling.

Behandling

Det finns olika sorters testikelcancer, som indelas i seminom och icke-seminom. I samtliga fall behandlas cancern genom att testikeln tas bort, och hos vissa patienter fortsätter man med strålbehandling eller cytostatika. Behandlingen följer noggranna protokoll som tar hänsyn till flera olika faktorer, vilket gör att det exakta behandlingsupplägget blir så individanpassat som möjligt.

Det gör att man undviker överbehandling så långt det är möjligt med mycket goda behandlingsresultat. Cirka 95 procent av patienterna blir helt botade, och även de med spridd sjukdom från början har god chans till bot. På det viset skiljer sig testikelcancer, på ett positivt sätt, från de flesta andra cancersjukdomar.

Annons
Annons