Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Strupcancer – behandling


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Läkaren föreslår en behandlingsform för patienten, baserat på de undersökningar som har gjorts. Målet med behandlingen är att avlägsna tumören och – om det går – att bevara struphuvudet och därmed rösten.

Strålbehandling är i de flesta fall det första behandlingsalternativet. Denna metod har visat sig vara en mycket effektiv behandlingsform – mer än sju av tio patienter botas. De flesta patienter med strupcancer kommer således att kunna behålla struphuvudet och därmed oftast även rösten.

Vid de tidiga stadierna av sjukdomen botas nästan alla med hjälp av strålbehandling. I de fall då det visar sig att strålbehandling inte är tillräckligt kan en operation bli aktuell (laryngektomi).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Strålbehandling

Röntgenstrålar kan förstöra cancerceller. Strålarna påverkar cellerna så att de dör, eller skadas så att de förlorar förmågan att dela sig. Med modern utrustning kan strålningen riktas mycket precist mot cancervävnaden. På så sätt blir de skadliga verkningarna på de normala cellerna i omgivningen så liten som möjligt.

Strålbehandlingen ges dagligen, fem gånger i veckan, under 6–7 veckors tid. Behandlingen tar bara några få minuter vid varje tillfälle.

Behandlingen har bäst verkan om patienten slutar röka – röntgenstrålarnas destruktiva effekt på cancercellerna är störst om kroppen inte påverkas av tobak.

Annons
Annons

Dessutom kommer rökning att förvärra biverkningarna vid behandlingen. Detta gäller även de biverkningar som visar sig först flera månader efter behandlingen.

Biverkningar vid strålbehandling

Strålbehandlingen ges i flera små doser. Erfarenhet har visat att det genererar minst biverkningar. För vissa patienter innebär det att de kan leva ett i det närmaste normalt liv utan att de besväras märkbart av behandlingen.

Du måste dock vara beredd på att vissa besvär kan uppstå:

  • Man kan bli trött, kraftlös och illamående. Läkemedel som lindrar illamåendet kan då vara till hjälp.
  • Strålarna kommer sannolikt att irritera slemhinnorna i halsen – de kan bli ömma, såriga och svullna.
  • Det kan uppstå sår i halsens slemhinnor.
  • Huden i strålfältet blir röd och kan vätska sig. Detta försvinner inom loppet av några veckor efter att strålbehandlingen avslutats. Efter några månader kan huden bli rödsprängd och kännas lite tjockare.

Den personal som ger dig strålbehandlingen vet ofta mycket om hur obehaget från biverkningarna kan reduceras. Fråga dem om råd!

På längre sikt kan även slemhinnorna torkas ut i det område som har behandlats. Andra biverkningar av strålbehandlingen är heshet, i enskilda fall en varaktig svullnad i slemhinnorna, nedsatt matlust och minskad skäggväxt.

I sällsynta fall kan luktsinnet påverkas. Många frågar sig om de blir radioaktiva av strålarna. Så är inte fallet, och du utsätter inte heller andra för risker på grund av behandlingen.

Operation

Strålbehandling botar inte alltid sjukdomen. I dessa fall kan en operation bli nödvändig. Hela struphuvudet opereras bort för att säkerställa att all tumör avlägsnas (total laryngektomi).

När struphuvudet har avlägsnats opereras luftröret (trakea) ut på halsens framsida strax ovanför bröstbenet. Det blir då ett litet hål framtill på halsen som patienten andas igenom. Denna öppning kallas trakeostomi eller bara stomi. Efter operationen kan patienten som regel äta och dricka normalt. Om sjukdomen har spridit sig till lymfkörtlarna på halsen avlägsnas dessa vid samma operationstillfälle (halslymfkörtelutrymning).

Medicinsk behandling

Cellgifter har vanligen ingen botande effekt på strupcancer, men kan används vid palliativ (lindrande) behandling.

Viktigt med information

Det är viktigt att förstå bakgrunden till de råd som läkaren ger. Om du inte förstår allt den första gången så be läkaren förklara det hela igen. Var inte rädd för att ställa frågor. Du garanterar dig själv bäst hjälp och vård genom att engagera dig i din sjukdom och i behandlingen av den. Skriftlig information i kombination med samtal ger ofta ökad trygghet för både patienten och närstående.


Annons