Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Screeningundersökning


Uppdaterad den: 2015-01-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Tid för screeningundersökning

Tacka ja om du blir erbjuden en screeningundersökning med avseende att upptäcka bröstcancer, livmoderhalscancer eller tjocktarmscancer. Tidig diagnos ökar möjligheten att botas.

Annons
Annons

Livmoderhalscancer

I många utvecklingsländer utgör livmoderhalscancer 25 procent av alla cancerfall hos kvinnor. I industriländerna är sjukdomen inte lika vanlig, och här får fem procent av kvinnorna livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer är en sjukdom där förstadier och tidiga stadier kan upptäckas med hjälp av ett cellprov från livmoderhalsen. Hela eller delar av livmoderhalsen kan eventuellt tas bort och cancerutvecklingen hindras eller stoppas. Under mitten av 1960-talet infördes gynekologiska cellprovskontroller. Idag får alla svenska kvinnor mellan 23 och 49 år vart tredje år en kallelse för cellprovstagning av livmoderhalsen. Kvinnor mellan 50 och 60 år kallas vart femte år. Förväntningen är att en sådan organiserad massundersökning kommer att minska de svenska cancersiffrorna framöver.

Livmoderhalscancer antas orsakas av infektion av vissa typer av papillomvirus. Dessutom antas rökning spela en roll i utvecklingen av denna cancertyp.

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor. För att förhindra att bröstcancer sprider sig till andra organ är det viktigt att upptäcka tumören tidigt.

Om regelbundna självundersökningar av brösten genomförs finns det goda möjligheter att eventuella förändringar i brösten kan upptäckas på ett tidigt stadium. Många fall av bröstcancer upptäcks av kvinnan själv, och det kan vara bra att känna igenom sina bröst då och då. Dessutom bör man tacka ja till mammografi när man blir erbjuden screeningundersökning. Vid mammografi kan eventuella tumörer upptäckas innan man själv kan känna dem, och därmed kan cancern upptäckas innan den hunnit sprida sig.

Stora internationella undersökningar har visat att regelbundna mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer. Via Sveriges regioner får alla kvinnor i gruppen 40–74 år erbjudande om mammografiscreening med 18–24 månaders mellanrum.

Annons
Annons

Andra screeningundersökningar

Screening för tjock- och ändtarmscancer finns i dagsläget (2015) endast i region Stockholm/Gotland där män och kvinnor i åldrarna 60–69 år erbjuds att lämna prov för att kontrollera blod i avföringen med två års mellanrum. Screeningprogrammet är under uppbyggnad och planeras att etableras även i andra regioner. Med nya undersökningsmetoder kan det i framtiden också bli aktuellt att erbjuda screeningundersökningar med avseende på andra cancertyper.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons