Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Fakta om njurcancer

Njurcancer är resultatet av cellförändringar i njurarna. Sjukdomen kan behandlas med operation så att man blir frisk. Njurcancer uppstår sällan före 50 års ålder, men blir därefter vanligare med ökande ålder.


Uppdaterad den: 2016-01-14
Författare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Den vanligaste formen av njurcancer uppstår i själva njurvävnaden och kallas hypernefrom. Cancer i njurarna drabbar drygt 1,000 personer per år i Sverige, och något oftare män än kvinnor. Den kan också börja i njurbäckenet men klassas då som en annan typ av cancer, som drabbar ytterligare cirka 100 svenskar per år.
Den enda riskfaktor man känner till är tobak. Rökare löper dubbelt så stor risk att få njurcancer jämfört med icke-rökare.

Symtom på njurcancer

Läget i buken gör att njurtumörer ofta kan växa sig relativt stora innan de ger sig till känna. De typiska tecknen på njurcancer är blod i urinen, smärtor och känslan av att något fyller upp ena sidan. Man kan också få en lätt temperaturförhöjning, bli trött, tappa aptit och vikt.

Diagnos

Analys med en enkel urinsticka kan upptäcka blod i urinen, även mikroskopiskt små mängder. Blodprov visar ofta en starkt förhöjd sänka och en begynnande anemi. Allt detta kan inge misstanke nog för att utreda vidare. Med ultraljudsundersökning kan diagnosen njurcancer ställas med rimlig säkerhet. Ibland kompletteras det med datortomografi eller magnetkamera-undersökning.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Behandling av njurcancer

Behandlingen vid njurcancer är först och främst kirurgisk. Om tumören bedöms vara åtkomlig med kirurgi och patienten bedöms klara av en operation tas ofta hela den sjuka njuren bort. Fram till för några år sedan fanns ingen fungerande medicinsk behandling mot njurcancer, utöver interferon som kunde ha viss effekt. Numera finns flera olika läkemedel att tillgå, vilket förbättrat chanserna att leva längre med spridd sjukdom. Strålbehandling är generellt sett inte särskilt verksamt mot njurcancer, men kan användas i smärtlindrande syfte vid spridd njurcancer mot till exempel smärtande skelettmetastaser.

Prognos

Cancer i njurarna är ofta svår att bota eftersom den ofta upptäcks sent. Samtidigt är det större möjligheter, jämfört med många andra cancerformer, att leva relativt länge även med spridd njurcancer. Femårsöverlevnaden är idag drygt 60 procent, vilket innebär att fler än hälften överlever i mer än fem år efter diagnosen njurcancer. Prognosen för den enskilde individen kan dock variera kraftigt, beroende på tumöregenskaper, spridning och patientens individuella förutsättningar.


Annons