Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Cancer

Morfin i smärtbehandlingen


Uppdaterad den: 2013-02-05

Annons

Vad är morfin och hur verkar det?

Morfin är ett av flera smärtstillande ämnen som utvinns ur saften från opiumvallmons kapsel. I hundratals år har morfin varit det starkaste smärtstillande ämnet som finns tillgängligt. Förutom smärta dämpar det också hosta, andnöd och diarré. Smärta lindras genom påverkan på särskilda nervstrukturer i hjärnan och ryggmärgen.

Är inte morfin ett narkotikum?

Jo, morfin är ett narkotiskt ämne, men det betyder inte att den som tar det blir narkoman. Det syfte användaren har för att ta morfin har avgörande betydelse för vilken verkan det ger.

Vid olaglig icke-medicinsk användning tas morfin oftast som injektion med spruta för att uppnå ett rus. För att uppnå ett rus krävs snabbt högre doser. Narkomanens beteende är präglat av den ständiga jakten efter mer knark. Han/hon har utvecklat ett psykologiskt beroende av morfin. Väldigt många mister dessvärre kontrollen över skillnaden på rusdos och överdos, med fatala följder för användaren.

Annons
Annons

Tar användaren morfin i smärtlindrande syfte är det smärtlindring som är målet, och inte ruset. Morfin ges vanligtvis som depottabletter, inte som injektion med spruta. De få som märker en tendens till rusverkan tycker det är obehagligt. Så länge behandlingen leds av en kvalificerad läkare finns det liten risk för farlig överdosering. Psykologiskt beroende uteblir. Risken för att en patient som tar morfin mot cancersmärtor ska utveckla missbruk och bli narkoman är därför mycket liten. Detta är vetenskapligt dokumenterat i stora internationella undersökningar.

Finns det överhuvudtaget ingen risk för att beroende utvecklas?

Patienter som har stått fast på morfin i mer än två veckor bör inte avsluta behandlingen omedelbart. I så fall finns det stor risk för att de drabbas av abstinensfenomen som svettning, snabb puls, darrningar och diarré. Dessa orsakas av att patienten har utvecklat fysiskt beroende som är något annat än psykologiskt beroende eller narkomani. Om orsaken till smärtan är borta kan behandlingen avvecklas problemfritt genom att morfindosen trappas ned inom loppet av sju till tio dagar.

Morfin? Betyder det att jag är vid vägs ände?

Som nämnts är det viktigt att komma igång med god smärtlindring tidigt, för att undvika onödiga problem med utveckling av kroniska smärtor. För många patienter är morfin själva fundamentet i den här behandlingen, och det behövs under en lång tid. Morfinanvändaren kan därför vara allt från cancerpatienten som fortsätter att arbeta heltid, till den döende som tack vare morfinet kan få ett värdigt, smärtfritt och fridfullt slut på livet.

Försämrar inte morfin livsutsikterna?

Tvärtom. Smärta kan döda, bland annat genom negativ påverkan på kroppens immunförsvar. Mycket tyder på korrekt användning av morfin faktiskt förlänger cancerpatientens liv, eftersom han/hon får smärtlindring och därmed blir i stånd till att vila, sova, äta och vara mer aktiv.

Annons
Annons

Om jag börjar med morfin redan nu, kommer jag inte då att förlora möjligheten till god smärtlindring senare?

Nej. Om god smärtlindring startas vid rätt tidpunkt är möjligheterna goda för långvarig bra lindring. Efter hand som sjukdomen utvecklas kanske mer morfin behövs. Men en dosökning kan nästan alltid ske utan att biverkningarna blir mer plågsamma. Som tur är finns det ingen maxdos för morfin, så länge som dosökningen leder till bättre smärtlindring och patienten inte utvecklar oacceptabla biverkningar. Att vänta för länge med att sätta igång med smärtlindring är fel. Priset är försämrad livskvalitet på grund av smärtor som efter hand blir svårare att behandla.

Måste jag alltid använda morfin när jag en gång har börjat med det?

Intensiteten på smärtan och behovet av smärtstillande läkemedel kan variera under sjukdomens förlopp. Det är inte ovanligt att patienter som får lindrande strålbehandling kan trappa ned eller helt sluta med morfin. I så fall är det viktigt att använda några dagar till den här nedtrappningen. Om man inte gör det riskerar man plågsamma abstinenssymtom som resultat av att kroppen har utvecklat fysiskt beroende av morfin.

Är morfin lika bra mot alla typer av smärta?

Nej. Morfin är bäst mot viscerala smärtor. Om smärtan sitter i skelettet bör morfin kombineras med en perifert verkande smärtstillande medicin. Vid muskel-­ och hudsmärtor verkar morfin mindre smärtstillande, och vid nervsmärtor (neuralgier) är det överhuvudtaget inte verksamt.

Kan morfin bara ges som spruta?

Om man kan äta och dricka ska morfinbehandlingen ges genom munnen (oralt), antingen som tabletter eller som en mixtur. Sprutbehandling av kroniska smärtor är obekvämt samtidigt som det är mindre effektivt över längre tid. Morfininjektioner ska reserveras för akuta nödsituationer vid smärtbehandling.

Betyder det att tablettbehandling är det enda riktiga sättet att ge morfin på?

Nej. Om den sjuke av någon orsak inte kan ta morfin oralt, är morfintillförsel under huden eller epiduralt utmärkta alternativ.

Blir morfin mindre effektivt efter hand?

Om cancern växer och sprider sig till andra organ kan det resultera i ökad smärtintensitet. För att hålla smärtan i schack behövs en högre dos morfin. Patienter med stabil sjukdom, det vill säga utan särskild tillväxt eller spridning av cancern, har visat att morfinet förblir lika effektivt över en längre tid.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Varför behöver vissa människor mer morfin än andra?

Detta har många orsaker. Sjukdomsaktiviteten och smärtintensiteten som den medför, vilken typ av smärta man behandlar, smärttoleransen, ålder, kön, kroppsvikt, social och kulturell bakgrund, och inte minst patientens förmåga att mobilisera smärtstillande ämnen från den egna kroppen har alla betydelse för hur stor morfindos som är nödvändig. Det finns också individuella skillnader i hur mycket kroppen kan tillgodogöra sig av en oral smärtlindring. Det är väsentligt att ta hänsyn till vid dosering. Som nämnts är det också viktigt att man har kommit i gång i tid, så att inte smärta har utvecklat sig till en kronisk smärta som är svår att lindra med "normala" morfindoser.

Vad är maxdosen för morfin?

Morfin är inte giftigt om det används på rätt sätt, vilket bland annat betyder gradvis dosökning. Biverkningarna kan vara dosbegränsande, särskilt i början av behandlingen. Biverkningsproblemen avtar efter hand. Livsviktiga organ som hjärta, lever, njurar med flera, tål morfin bra. Några få patienter har behov av, och tål, flera tusen milligram morfin dagligen för att ha en fortsatt god smärtlindring.

Hur passar morfin in med mat och andra läkemedel?

Morfin kan tas antingen till måltider eller separat. Det har inte påvisats någon försämrad effekt av andra läkemedel som tas samtidigt med morfin. Däremot bör man tänka på, särskilt i början av behandlingen, att samtidig behandling med lugnande medel kan ge ökad dåsighet och inverka på andningen.

Måste jag avstå från alkohol under morfinbehandlingen?

Nej. Om intaget av alkohol inte ger något obehag är det inte nödvändigt att avstå från användning av alkohol. Hos en del kan alkohol i likhet med lugnande medel öka morfinets biverkningar på medvetandenivån, och exempelvis leda till ökad dåsighet och förvirring. Vissa cancerpatienter upplever ändrad smakupplevelse av mat och dryck, och därför också av alkohol.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.