Intresseområden sparade.
Behandling | Cancer

Morfin – den sista tiden


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Bör morfindosen trappas ned mot slutet?

Nej. Även om patienten blir svagare då livet går mot sitt slut, finns det inget att vinna på en sådan nedtrappning. Minskar man en tidigare anpassad morfindos riskerar man att patienten kommer att uppleva smärtor, ångest och annat obehag som kan förstöra ett fridfullt, värdigt slut på livet. Det är en mänsklig rättighet att få god smärtlindring till livets slut.

Hur är det med annan medicinsk behandling den sista tiden?

Meningslösa försök till livsförlängande behandling ska undvikas när dödsprocessen har satt igång hos den sjuke. För läkare och annan sjukvårdspersonal är det i den här slutfasen viktigt att använda rätt medicinska och etiska värderingar. Detta gäller inte minst användningen av morfin och andra nödvändiga läkemedel de sista dagarna och timmarna av livet. Det ställs nämligen då och då frågor om den lindrande behandlingen, som påbörjats för att lindra smärta och ångest under dödsprocessen, kan påskynda dödsögonblicket. Här är det viktigt att på förhand ha definierat målet med behandlingen. Vid lindrande behandling, så som Världshälsoorganisationen (WHO) definierar den, är hela tiden avsikten att lindra, och inte att påskynda eller fördröja döden. Att det finns en "dubbeleffekt" accepteras idag av sjukvårdspersonal och andra vårdmiljöer som är förtrogna med döende människors behov. "Dubbeleffekten" kan hos vissa döende patienter, utöver god smärtlindring, göra att de somnar in några timmar tidigare än vad de skulle ha gjort om de hade haft smärtor. Det måste anses som etiskt oacceptabelt att förlänga patienters liv med några timmar om den förlängningen av livet består av kraftiga smärtor. Dessutom vet vi idag att "smärta kan döda", det vill säga att obehandlad smärta också kan påskynda dödsögonblicket hos vissa patienter.

Meningslös användning av sondmatning, intravenös vätska och näringstillförsel, behandling med antibiotika och andra läkemedel, poänglös kirurgi och så vidare, ska också undvikas hos döende.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Som tidigare under sjukdomen är det också i den här sjukdomsfasen viktigt att allt som bestäms och förskrivs för behandlingen blir dokumenterat skriftligen. När särskilt svåra beslut ska fattas är det särskilt viktigt att den som har huvudansvaret konfererar med kolleger och andra i teamet för att säkerställa att det råder enighet om beslutet.

Det är också viktigt att de som har ansvaret för den medicinska behandlingen fortlöpande håller patienten och de anhöriga uppdaterade om de beslut som fattas, och att man låter dem vara med i diskussionen när det ska tas viktiga beslut rörande den fortsatta behandlingen. Detta betyder inte att man ska överlåta ansvar och beslut till patienten och de anhöriga. De bör dock få en bakgrund till hjälp för att förstå och för att kunna ha en självständig ståndpunkt som är i linje med den som de medicinskt ansvariga har.

Är risken stor att patienten använder morfinet till att begå självmord?

Smärtor och andra plågor som ger dålig livskvalitet är den vanligaste orsaken till att patienter önskar att slippa leva. Morfin bör ses som ett viktigt hjälpmedel för att göra god livskvalitet möjlig, och inte som ett redskap för att avsluta livet. Erfarenheter visar också att självmord med överdoser av morfin är ett underordnat problem för patienter med obotlig cancer, och i varje fall inte ett större problem än hos befolkningen i övrigt.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu