Livmoderhalscancer - fakta, symtom och behandling av cancer i livmodern
Fakta | Cancer

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer (cervixcancer) är ganska sällsynt i Sverige, men vanligt i många andra länder. Den uppstår i den del av livmodern som sticker ner i slidans övre del. Där möts två olika slemhinnor och där kan en vanlig vårtvirusinfektion orsaka cellförändringar som kan utvecklas till cancer.


Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen
Uppdaterad den: 2013-11-04
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Globalt är livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. I Sverige är den tvärtom ganska ovanlig, mycket tack vare att vår screening (cellprovskontroll) leder till upptäckt av förstadier som kan åtgärdas. 2011 drabbades drygt 400 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer ska inte förväxlas med livmoderkroppscancer, som är betydligt vanligare i Sverige.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal?
Se medicinsk översikt om livmoderhalscancer (cervixcancer) på NetdoktorPro »

Symtom på livmoderhalscancer

Cellförändringar ger inga symtom, men kan upptäckas genom ett gynekologiskt cellprov. Livmoderhalscancer i ett tidigt stadium ger inte heller alltid symtom. När symtom i form av blödningar efter samlag uppträder, har livmoderhalscancern oftast nått ett mer avancerat stadium, ofta med början till spridning. Senare kan man även få ont i underlivet, svullna ben och urinblåse- och tarmbesvär.

Annons
Annons

Att symtom ofta kommer sent i förloppet gör det särskilt viktigt att gå på cellprovskontroller när man blir kallad.

LYSSNA PÅ FREJAPODDEN: Cellprov räddar liv

Diagnos

Avsikten med cellprov är att finna symtomfria ytliga förstadier till cancer, så kallade cellförändringar. Sedan 1960-talet kallas alla kvinnor till cellprov hos barnmorska var tredje år mellan 23 och 50 års ålder och vart femte år mellan 51 och 60 års ålder.

Det tas cellprover på drygt 600 000 kvinnor varje år och bortåt 25 000 av dem får besked att provet inte var normalt. Ungefär 8000 av dem behöver genomgå en enkel behandling - en så kallad konisation (en konformad utskärning av livmoderhalskanalens slemhinna) i lokalbedövning. Cancer förebyggs därmed och fertiliteten kan bevaras.

Annons
Annons

Det är viktigt att gå på cellprovskontrollerna även efter vaccination (se nedan), eftersom vaccinerna inte skyddar fullständigt mot livmoderhalscancer.

Att man har upptäckt en cellförändring vid screening behöver inte uppfattas som oroande; bara en på tusen av dessa kvinnor utvecklar cancer, och hos hälften av dessa fall kan fruktsamheten bevaras, och bara cirka 150 kvinnor dör varje år i Sverige av livmoderhalscancer. Merparten av all livmoderhalscancer, därav nästan alla avancerade och svårbehandlade fall, drabbar den del av befolkningen som inte deltar i screeningen.

Vid symtom eller om cellförändringar upptäckts tas ett vävnadsprov från livmodertappen som sedan undersöks i mikroskop. Om det visar sig vara livmoderhalscancer genomförs en gynekologisk undersökning under narkos samt röntgenundersökningar för att man ska kunna ta reda på cancerns utbredning.

Behandling av livmoderhalscancer

Numera vet vi orsaken till cellförändringarna, det är en virusinfektion, HPV (humant papillomvirus). HPV-infektionerna är mycket vanliga, men det är bara vissa HPV-typer som ökar risken för livmoderhalscancer. De flesta ungdomar får en symtomfri övergående självläkande HPV-infektion i tonåren, men de infektioner som kvarstår länge kan ge cellförändringar och sedan övergå i cancer. Kondom skyddar mot HPV, men bara delvis, eftersom virus sprids även vid petting.

I bästa fall kan 70 procent av cancerfallen förebyggas hos den som inte redan är infekterad. Den som redan har eller har haft HPV får ingen, eller mycket liten, effekt av vaccinet.

Vid utvecklad livmoderhalscancer och om tumören är begränsad till livmoderhalsen opereras man. Om tumören är mycket liten kan det räcka med en mindre operation som innebär att livmoderhalsen avlägsnas, men livmoderkroppen sparas. Lymfkörtlar i bäckenet tas bort för att man ska kunna upptäcka eventuell spridning av sjukdomen.

Vid operation tas annars hela livmodern bort och även övre delen av slidan samt de lymfkörtlar som finns i nedre delen av buken.

Äggstockarna lämnas ofta kvar hos yngre kvinnor. Om livmodern tas bort förlorar kvinnan möjligheten att få barn.

Om tumören är stor och inte är begränsad till livmoderhalsen är strålbehandling att föredra. Avgörande är tumörens storlek och utbredning. Strålbehandling kan då ha samma effekt som operation. Behandlingen kan ges i kombination med cytostatika.

Strålbehandling väljs också om operation bedöms som olämplig av andra orsaker.


Annons
Annons
Annons