Fakta | Cancer

Fakta om levercancer

De elakartade tumörerna i levern är metastaser (dottersvulster) till cancer någon annanstans i kroppen - i magen, tarmkanalen, lungorna, brösten, livmodern eller prostata, för att nämna de vanligaste.


Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterad den: 2013-03-14
Författare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Annons

I dessa fall riktas uppmärksamheten naturligtvis i första hand mot sjukdomens utgångspunkt/ursprung.

Cancer som har sin utgångspunkt i själva levern, levercancer, eller i gallgångarna är alltså mindre vanligt. I många fall har den sjuke redan tidigare haft någon mer eller mindre kronisk leversjukdom, till exempel skrumplever (som ofta orsakas av alkohol). Sjuttiofem procent av de som drabbas av cancer i levern är över 65 år.

Symtom på levercancer

Eftersom levercancer ofta är ett led i en annan sjukdom, kan det vara svårt att utskilja särskilda symtom som är typiska för levercancer.

Annons
Annons

Om det ursprungliga tillståndet (det vill säga individens ”normaltillstånd”) plötsligt förvärras, kanske med gulsot, leverförstoring, feber, smärta och illamående, kan det vara ett tecken på att levern är allvarligt angripen. Leverfunktionen påverkas mycket sällan av metastaser (dottersvulster).

Behandling av levercancer

Det är svårt att behandla levercancer, men det finns några olika metoder. I de fall där det finns hopp om att sjukdomen kan bromsas, kan till exempel operation bli aktuell, vilket innebär att den sjuka delen av levern tas bort. Mindre tumörer kan behandlas med mikrovågor eller injektioner av starkt koncentrerad alkohol.

Transplantation av en lever från en donator kan i vissa fall vara aktuellt.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons