Fakta | Cancer

Låt inte cancer förstöra kärlekslivet


Publicerad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Inledning

  • Vad händer med mitt sexliv nu när jag har fått cancer?
  • Vilken effekt har cellgifter och strålbehandling på lust och förmåga?
  • Kommer kirurgiska ingrepp att förstöra mina möjligheter till ett sexliv?
  • Hur kommer min partner att reagera, kan jag fortfarande vara attraktiv?

Detta är frågor som förr eller senare kan dyka upp hos de flesta som har fått diagnosen.

Svaren kommer naturligtvis att variera kraftigt mellan olika cancerformer och de ingrepp som utförs. Det är stor skillnad mellan att behandla en liten tumör och att göra omfattande ingrepp där delar av könsorganet avlägsnas.

Ändå är det inte många som förblir oberörda av en cancerdiagnos. Kropp och sexualitet är tätt kopplade till varandra och få människor har samma förhållande till sin kropp efter att de har drabbats av sjukdomen. Erfarenhet visar dock att alla grupper av cancerpatienter kan ha ett sexualliv som de har glädje av, bara de har bearbetat de mentala spärrar som kan ha uppstått och hittat lösningar på eventuella praktiska problem.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Denna informationstext kan vara till hjälp för att bemästra både de praktiska och känslomässiga svårigheter man kan stöta på. Texten är först och främst riktad till patienten, men vi hoppas att den också blir läst av partnern och andra intresserade. Nu är ju både sjukdomsbild och sexuellt beteende mycket olika från människa till människa så efter att ha läst denna informationstext kommer de flesta antagligen fortfarande ha obesvarade frågor. Tveka i så fall inte att kontakta läkare eller den hjälp som i övrigt står till förfogande. Se också adresser längst ned i informationstexten.

En vändpunkt i tillvaron?

De flesta som drabbas av cancer upplever det som en vändpunkt i tillvaron. Både sjukdomen och behandlingen sätter ofta sina spår på utseende och kroppsliga funktioner, i vissa fall övergående, i andra fall under resten av livet. Under alla omständigheter präglar det som man går igenom det egna sinnet. Den som drabbas har fått en påminnelse om att liv och hälsa inte är något som kan tas för givet, och både självbild och förhållandet till kropp och sexualitet påverkas av detta. Inte nödvändigtvis bara på ett negativt sätt. För många har cancern varit en upplevelse som de har vuxit av, de har i slutändan kommit ur sjukdomen som mognare och starkare människor.

Under den första tiden är det dock ofta annorlunda. För de flesta kommer den första tiden att vara svår, präglad av osäkerhet, rädsla och oro. Detta är i sig själv en naturlig orsak till att den sexuella lusten försvinner, och perioder med cytostatikabehandling och strålbehandling med tillhörande trötthet och illamående gör inte situationen bättre. Behandlingen av vissa cancerformer har också direkt inverkan på sexuallivet, till exempel cancer i underlivet eller blåshalskörteln (prostata). I andra fall är inverkan mer indirekt. Man känner sig kanske mindre attraktiv på grund av de förändringar som har skett i kroppen, och är osäker på hur partnern kommer att reagera. Många upplever att förhållandet till kroppen försämras, och att tanken på sex är avlägsen och kanske frånstötande.

Annons
Annons

Ändå finns det gedigen erfarenhet för följande: De avgörande hindren för ett fortsatt bra sexualliv finns i cancerpatientens och kanske partnerns sinne.

Den som får bukt med sina inre spärrar återfår vanligtvis sin sexuella lust. Och om man fysiskt sett inte kan fungera som förut är det viktigt att komma ihåg att det egentligen bara är en liten del av sexualiteten som är knuten till könsorganen. Med lite kunskap, tid och tålamod – och inte minst mycket öppenhet – är det möjligt att hitta fram till ett bra och tillfredsställande kärleksliv.

Vad är normalt?

Vi tar inte ställning till vad som är "normalt" eller "moraliskt" sexuellt beteende. På den punkten är åsikterna bland cancerpatienter självklart lika varierande som hos andra människor. Vår poäng är att det i minsta möjliga grad är sjukdomen som ska avgöra hur man lever sitt sexualliv. Samtidigt är det viktigt att vara öppen för att förändringar kan vara nödvändiga, antingen det handlar om att börja använda hjälpmedel, hitta nya samlagsställningar, eller kanske helt nya sätt att vara tillsammans på.

Sexualiteten är en mycket viktig del av människan, därför betyder också ett bra och klarlagt förhållande till denna del av tillvaron mycket både för den fysiska och för den psykiska hälsan. Detta gäller oavsett om man väljer att leva ut den här sidan av sig själv eller inte, för man ska självklart inte känna sig pressad att vara sexuellt aktiv om det inte känns naturligt. Vissa väljer avhållsamhet. Detta är ett legitimt val, oavsett om man är cancerpatient eller inte.

Ofta är det så att man tar det för givet att sexualiteten försvinner efterhand som man kommer upp i åren. För vissa är det så, men för många är det helt naturligt att man har ett aktivt sexualliv även i hög ålder. Av en eller annan anledning tycker många att detta är lite genant, vilket gör det svårt att tala om den här sidan av tillvaron. Detta är extra oturligt eftersom äldre människor utgör en förhållandevis stor andel av cancerpatienterna. Självklart har äldre cancerpatienter lika lite anledning som yngre att skämmas över att de är intresserade av att få sexuallivet att fungera på bästa möjliga sätt.

Missförstånd om cancer och sex

Det förekommer en del missförstånd och fördomar kring cancer och cancerbehandling. Detta kan ge upphov till onödig rädsla och återhållsamhet hos både patienter och partner, så låt oss därför fastslå en gång för alla:

Cancer smittar inte

En cancercell överlever inte i en annan människas kropp. Oavsett hur intim kontakt man har med en cancerpatient kommer man därför inte att smittas av sjukdomen.

Cytostatikabehandling påverkar inte andra

Cellgifter eller hormoner som sprutas in i kroppen sköljs ut med kroppsvätskorna över lång tid. En sädesutlösning representerar en mycket liten vätskemängd som bara kan innehålla försvinnande små mängder giftämnen, om några alls. Vissa läkare rekommenderar ändå att manliga patienter använder kondom de första fjorton dagarna efter behandlingen.

Strålbehandlingen medför ingen radioaktivitet

Radioaktiviteten försvinner i samma ögonblick som vanlig bestrålning slutar och patientens sexpartner blir överhuvudtaget inte utsatt för någon påverkan. Det händer att patienten får strålningskällan placerad i kroppen eller att den sprutas in i vätskeform. I sådana fall måste man rådgöra med läkaren om när sexlivet kan återupptas.