Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Illamående och kräkningar vid cancer

Illamående och kräkningar vid cancersjukdom kan ha många bakomliggande orsaker.


Uppdaterad den: 2021-05-06

Annons

Definition

Palliativ behandling ges till patienter med obotlig sjukdom och kort förväntad livstid. Det omfattar av tradition främst patienter med cancersjukdom, men behandlingsprinciperna är relevanta även för andra sjukdomsgrupper, till exempel kroniska nedbrytande neurologiska sjukdomar samt vid svår hjärt- och lungsjukdom.

Många cancerpatienter har besvär från mag-tarmkanalen. För den enskilde patienten kan dessa symtom vara lika plågsamma som smärtor. De vanligaste symtomen är illamående, kräkningar och förstoppning.

Annons
Annons

Orsaker

Illamående och kräkningar kan ha många bakomliggande orsaker. Det kan dels bero på cancertumören, till exempel vid cancersjukdom i magen, i hjärnan eller vid spridning till levern. Andra förklaringar beror mer indirekt på cancersjukdomen, till exempel förändringar i ämnesomsättningen, förstoppning, viktnedgång och kraftlöshet, infektioner, immobilisering och så kallat paraneoplastiskt syndrom (tumören bildar olika ämnen som påverkar kroppen). Läkemedelsbehandling är en vanlig orsak, särskilt vid användning av starka smärtstillande läkemedel av typen opioider. Dessa medel försenar tömningen av magsäcken och kan leda till förstoppning. Andra läkemedel som kan ge illamående är inflammationsdämpande läkemedel (NSAID-preparat), cellgifter, antibiotika, antidepressiva och medel mot benskörhet (bisfosfonater). Psykiska tillstånd som ångest och depression kan också utlösa illamående.

En cancerpatient kan ha flera typer av illamående samtidigt, något som ofta gör det nödvändigt med kombinationsbehandling med olika typer av illamåendedämpande läkemedel eller andra åtgärder.

Diagnostik

Innan behandling mot illamående och kräkningar påbörjas är det viktigt att hitta de mest sannolika orsakerna till besvären. Hur långt man ska gå i diagnostiken måste bedömas utifrån nyttoeffekten av positiva och negativa fynd, och vilka konsekvenser det kommer att få för den fortsatta behandlingen av den aktuella situationen.

Annons
Annons

Behandling

Om det finns en specifik orsak till illamåendet bör behandlingen riktas mot denna. Ibland kan illamåendet hanteras genom att den sjuke får små men fint upplagda portioner av mat som hen själv väljer. Ibland ökar illamåendet av fet mat och mjölkprodukter. Man bör försöka att inte utsätta den sjuke för lukter som kan öka illamåendet som matos eller sårlukt.

Läkemedelsbehandling

Vid allmänna illamåendeproblem och under utredning av illamåendet  ges ofta dopaminantagonister som metoklopramid eller haloperidol. Doseringen kan justeras efter behov, eventuellt trappas ned eller avslutas om orsaken till illamåendet blir klargjord. Om illamåendet fortsätter kan det bli aktuellt med kombinationsbehandling metoklopramid eller haloperidol. Fungerar inte heller detta tillräckligt kan man komplettera med kortikosteroider eller så kallade serotoninantagonister. Antihistaminer kan också ha god effekt men, finns bara att ta genom munnen och fungerar därför inte för alla. Vid all kombinationsanvändning måste doseringen av enskilda preparat följas upp och justeras efter behov. Om effekten av ett nytt läkemedel är övertygande kan man försöka upphöra behandlingen med metoklopramid.

Vill du veta mer?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.