Intresseområden sparade.
Behandling | Cancer

Förberedelser inför strålbehandling


Publicerad den: 2013-02-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Den här informationstexten innehåller allmän information om förberedelser inför strålbehandling. Detaljerad och praktisk information om strålbehandlingen i ditt fall får du vid ditt sjukhus.

Vad är strålbehandling?

I de allra flesta fall används strålbehandling mot cancersjukdom, men i sällsynta fall kan man också strålbehandla godartade tillstånd. Vid strålbehandling (radioterapi) används högenergetiska strålar, vanligtvis röntgenstrålar, för att döda cancerceller. Det är en form av lokalbehandling. Vid behandlingen dödas endast celler i det område dit strålarna riktas, inga andra. Cancerceller är känsligare för strålbehandling än normala celler, och flera av dem kommer att dödas. Normala celler som påverkas reparerar strålskadorna snabbare än cancerceller.

Beskrivning av intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT)

Biverkningar som förekommer vid behandlingen är vanligtvis övergående under en tidsperiod av dagar (akuta biverkningar). Det finns dock en liten risk för långvariga biverkningar från strålbehandlingen (under månader till år). Läkaren som ansvarar för strålbehandlingen (onkologen) kan ge dig information om den behandling du får, hur den kan påverka dig och om eventuella biverkningar.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hur ges strålbehandlingen?

Strålbehandling ges vanligtvis med hjälp av stora maskiner som genererar röntgenstrålar. I vissa fall används så kallade gammastrålar eller elektroner. Du kommer att ligga på en behandlingsbrits, och maskinen riktas noggrant in mot det område som ska behandlas, ofta från flera vinklar. Behandlingen tar från några sekunder till några få minuter, och den är smärtfri. Den samlade behandlingen består nästan alltid av en serie med dagliga behandlingar, så kallad fraktionerad (uppdelad) behandling.

Innan behandlingen börjar måste strålbehandlingen planläggas noga.

Planläggning av strålbehandling

Alla som ska få strålbehandling behöver ha en behandlingsplan som är utvecklad för varje individ. Noggrann planläggning säkerställer att behandlingsfältet omfattar hela cancertumören och minimerar stråldosen mot normalvävanden och riskorganen, inkluderande livsviktiga organ som hjärtat och ryggmärgen.

Annons
Annons

Planläggningen kan göras i behandlingsmaskinen, men vanligtvis görs den i en simulator. Den gör det möjligt att testa olika behandlingspositioner. Specialistutbildad personal, som är experter på användning av strålutrustning, styr simulatorn och genomför planläggningen. De kan ge dig konkret information om vad som händer. Stråldosen som ska ges i behandlingsfältet beräknas som regel med hjälp av en dator.

Med hjälp av tidigare datortomografibilder planläggs din behandling. I vissa fall behövs det nya bilder som tas i olika behandlingslägen.

Behandlingen kan starta omedelbart efter att planläggningen har utförts, eller så kan det gå några dagar. I vissa fall behövs flera moment innan planläggningen är slutförd. Dessa tar mellan 30 minuter och en timme eller mer.

Om du ska ha strålbehandling av hals eller huvud, måste det dessutom läggas en form eller mask som säkerställer att huvudet ligger helt stilla under bestrålningen (fixering).

Vad händer i simulatorn?

När du går till planläggningen i simulatorn kommer personalen att förklara för dig vad som kommer att ske. Vanligtvis blir du ombedd att klä av dig på den del av kroppen som ska behandlas. Du lägger dig ned på simulatorbritsen och blir ombedd att ligga helt stilla. Läget kommer att vara det samma som du ska ligga i under behandlingen. Simulatorn kommer att flytta sig runt dig, och den bullrar en del. Belysningen i rummet kan också slås av och på under förberedelsearbetet.

Behandlingsfältet markeras med tuschmärken på huden. Dessa markeringar sitter kvar och fungerar som kontrollpunkter under strålbehandlingen och senare i det fall att fler behandlingar behövs framöver. Märkena får inte tas bort innan behandlingen är avslutad. Om du ska få behandling av huvud eller hals kommer markeringarna att göras på formen/masken.

I vissa fall görs ändringar i behandlingsplanen under behandlingstiden, exempelvis genom att behandlingsfältet minskas. I sådana fall kan det vara nödvändigt med ytterligare förberedelsearbete. En sådan förändring under pågående behandling är vanligt och betyder inte att något är fel.

Val av strålmaskin

Vilken typ av maskin som används beror på många saker, bland annat vilken del av din kropp som ska behandlas och i vilket syfte man ger behandlingen.

Hur många behandlingar ska jag ha?

I vissa fall räcker det med en enda behandling, men vanligen behövs en serie behandlingar, fraktioner, över flera veckor. Antalet behandlingar bestäms av flera omständigheter, bland annat vilken sjukdom du har och i vilken omfattning den förekommer. Baserat på kunskap om hur bra strålbehandlingen verkar, och vilka skadeverkningar den kan ha vid din typ av sjukdom, beräknas stråldoserna och antalet fraktioner.

De flesta kommer på dagliga behandlingar från måndag till fredag, men i vissa fall ges behandlingen bara en gång, eller bara en eller två gånger i veckan. Det händer också att behandling kan ges flera gånger om dagen. En strålbehandlingskur kan vara uppemot sex veckor lång, men det varierar från fall till fall.

De flesta får poliklinisk strålbehandling, det vill säga de kommer till sjukhuset vid varje behandling. Personalen på strålavdelningen på ditt sjukhus kommer att förklara för dig allt om hur behandlingen ska fortskrida, och du kommer att få tider bokade när du ska komma. Det är viktigt att du inte missar några behandlingsdagar.

Vad händer när jag kommer in för behandling?

Om det är nödvändigt får du klä av dig på det område av kroppen som ska behandlas. Du lägger dig ned på britsen och personalen ser till att du ligger rätt i förhållande till markeringarna på huden, och maskinen ställs in. Förberedelserna tar ofta längre tid än själva strålningen. När personalen har placerat dig och maskinen i rätt läge lämnar de rummet och slår på strålningen. Du märker ingenting under behandlingen. Varje behandling tar cirka 10–15 minuter, men själva strålningen varar endast ett par minuter (i vissa fall ännu kortare) och är smärtfri.

Personalen följer dig på en tv-skärm och/eller genom ett fönster. Ni kan prata med varandra genom ett högtalarsystem. Du måste ligga helt stilla de få minuterna (sekunderna) behandlingen varar, men du kan andas och svälja normalt. Maskinen rör sig runt dig under behandlingen, eller så kommer personalen in och ändrar på ditt eller maskinens läge.

Strålbehandlingen har ingen påverkan på dig som gör att du inte kan umgås med andra människor.

Personlig hygien

Du kan duscha och bada när du får strålbehandling, men använd helst en oparfymerad tvål. Gnid inte huden som är inom strålfältet torr, utan klappa huden torr istället. Var också försiktig med markeringarna på huden.

Läkarbesök

Om du går på poliklinisk strålbehandling ska du regelbundet gå på läkarkontroll vid canceravdelningens poliklinik. Om du har några frågor kan det vara klokt att skriva ned dem så att du inte glömmer dem.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu