Fakta | Cancer

Cancertyper, en kort översikt

Cancer är inte en enda sjukdom, utan ett samlingsnamn för olika tillstånd.

Uppdaterad den: 2018-07-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Gemensamt för alla cancersjukdomar är att de beror på celltillväxt/celldelning som kroppen inte längre kan kontrollera. De flesta vävnader och organ i kroppen kan vara utgångspunkt för cancertumörer.

Allmänt om cancerbehandling

Många faktorer påverkar vilken behandling som ges vid cancer. Vid somliga cancertyper är strålbehandling ett bra alternativ, vid andra inte. Det finns också en rad cellgiftskurer. Dessa kan kombineras med varandra vid enstaka tillfällen. Generellt kan man säga att ju mer man fokuserar på att bota cancern desto fler cellgiftskurer ger man samtidigt. Ju fler cellgiftskurer man ger desto jobbigare är det för kroppen. Cancerläkaren måste då bedöma hur kraftig behandling man kan ge – det finns en risk att själva behandlingen blir mer livshotande än sjukdomen. Yngre personer tål som regel kraftigare behandlingar än äldre, och man är ofta mer villig att ta större risker och ge behandlingar som leder till större obehag hos unga patienter i och med att de har mer att vinna på att bli friska. Gränsen för hur länge en patient anses som ”ung” förskjuts ständigt.

Olika typer av cellgifter är också effektiva mot olika typer av cancer. Vid enskilda cancerformer finns det bara några få cellgiftskurer som man vet fungerar, och därför är det inte ändamålsenligt att ge en ”cocktail” av flera cellgiftskurer. Ålder, cancertyp, hur långt gången cancern är, patientens fysiska möjligheter att tåla behandlingen och vilka behandlingstyper som är tillgängliga för den specifika typen av cancer är därför egenskaper som måste bedömas innan man bestämmer sig för vilken behandling patienten ska få.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
Animation om cancer

Cancer i blod- och lymfsystemet

Flera typer av cancer kan drabba dessa system, och olika behandlingar krävs beroende på cancertyp och hur långt cancern har utvecklats. Läs mer om de olika cancertyperna här:

 • Akut lymfatisk leukemi
 • Akut myeloisk leukemi
 • Hodgkins lymfom
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Kronisk myeloisk leukemi
 • Malignt lymfom hos barn
 • Myelomatos
 • Non-Hodgkins lymfom

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn för cancersjukdomar i kvinnans underliv. Sammantaget är detta en stor grupp som drabbar kvinnor i alla åldrar. De vanligaste formerna av gynekologisk cancer utgörs av:

 • Äggstockscancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmodercancer

Hormonkörtelcancer

Det finns en rad olika cancerformer som kan drabba hormonkörtlarnas vävnad. Cancertyperna kallas:

Annons
Annons
 • MEN (multipel endokrin neoplasi)
 • Sköldkörtelcancer

Malignt melanom och annan hudcancer

Hudcancer uppstår från olika vävnader och körtlar i huden. Några typer är basalcellscancer, malignt melanom och skivepitelkarcinom. Den vanligaste formen, basalcellscancer, har också bäst prognos, men patienter kan vid tidig diagnos och behandling bli helt friska även från malignt melanom.

 • Malignt melanom
 • Hudcancer (skivepitel)
 • Basalcellscancer
 • Melanomföreningen

Cancer i lungvävnaden

Lungsäckscancer är en ovanlig sjukdom som oftast är kopplad till arbete med asbest, ofta så länge som 30–40 år efter sådant arbete. Lungcancer är som regel kopplat till rökning.

 • Lungsäckscancer
 • Lungcancer

Cancer i matspjälkningssystemet

Här finns många organ där cancer kan utvecklas. Läs mer om:

 • Bukspottkörtelcancer
 • Hepatocellulärt karcinom
 • Kolorektalcancer
 • Levercancer
 • Magsäckscancer
 • Matstrupscancer

Cancer i manliga könsorgan

Testikelcancer kan upptäckas tidigt genom en enkel självundersökning av testiklarna. Om man söker läkare tidigt i sjukdomsförloppet kan tillståndet ofta behandlas framgångsrikt. Prostatacancer kan anta flera former, men det är ofta en sjukdom man dör med, inte av. Peniscancer är en ovanlig typ av cancer i de manliga könsorganen.

 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Testikelcancer

Cancer i nervsystemet

Tumörer i nervsystemet kan förekomma på olika ställen i kroppen. Här nämns de vanligaste platserna för tumörer i nervsystemet, nämligen i huvudet. Hjärntumörer är också sällsynta – varje år får omkring 570 män och 670 kvinnor en hjärntumör i Sverige. Av dessa är ungefär 70 barn. Akustikusneurinom är en godartad utväxt på hörselnerven och räknas därmed egentligen inte som cancer.

 • Hjärntumör

Cancer i njurarna eller urinvägarna

Urinblåsecancer är en form av cancer som ofta drabbar män. Wilms tumör är en njurtumör som drabbar barn, medan njurcancer vanligtvis drabbar den äldre delen av befolkningen. Här kan du läsa mer om några av de olika formerna av cancer i njurarna/urinvägarna:

 • Urinblåsecancer
 • Njurcancer
 • Wilms tumör

Cancer i öron-näsa-hals

Denna kategori innehåller många olika diagnoser i munhålan och nässvalget. Eftersom vävnaderna ser olika ut i de olika körtlarna och organen är detta en mycket olikartad grupp med varierande behandlingsupplägg.

 • Bihålecancer
 • Cancer i mun och svalg
 • Näs-och nasofarynxcancer
 • Strupcancer
 • Cancer i hörselgången

Ögoncancer

Ögoncancer är relativt sällsynt, men kan drabba både barn och vuxna. Hos barn heter sjukdomen retinoblastom och är medfödd. Ögoncancer hos vuxna utgår som regel från ett malignt melanom (tillståndet beskrivs även under ”hudcancer”).

 • Retinoblastom
 • Malignt melanom