Fakta | Cancer

Cancer och sex – fysiska problem för kvinnan


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Inledning

  • Vad händer med mitt sexliv nu när jag har fått cancer?
  • Vilken effekt har cellgifter och strålbehandling på lust och förmåga?
  • Kommer kirurgiska ingrepp att förstöra mina möjligheter till ett sexliv?
  • Hur kommer min partner att reagera, kan jag fortfarande vara attraktiv?

Detta är frågor som förr eller senare kan dyka upp hos de flesta som har fått diagnosen.

Svaren kommer naturligtvis att variera kraftigt mellan olika cancerformer och de ingrepp som utförs. Det är stor skillnad mellan att behandla en liten tumör och att göra omfattande ingrepp där delar av könsorganet avlägsnas.

Ändå är det inte många som förblir oberörda av en cancerdiagnos. Kropp och sexualitet är tätt kopplade till varandra och få människor har samma förhållande till sin kropp efter att de har drabbats av sjukdomen. Erfarenhet visar dock att alla grupper av cancerpatienter kan ha ett sexualliv som de har glädje av, bara de har bearbetat de mentala spärrar som kan ha uppstått och hittat lösningar på eventuella praktiska problem.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Denna informationstext kan vara till hjälp för att bemästra både de praktiska och känslomässiga svårigheter man kan stöta på, först och främst riktat till patienten, men vi hoppas att den också blir läst av partnern och andra intresserade. Nu är ju både sjukdomsbild och sexuellt beteende mycket olika från människa till människa så efter att ha läst denna informationstext kommer de flesta antagligen fortfarande ha obesvarade frågor. Tveka i så fall inte att kontakta läkare eller den hjälp som i övrigt står till förfogande. Se också adresser längst ned i informationstexten.

Ett bra sexualliv är först och främst en psykisk och känslomässig fråga. Många typer av cancer och cancerbehandling har dock direkt betydelse för vad man kan göra och inte göra med kroppen, och det sexuella samlivet behöver anpassas därefter. Särskilt gäller detta de fall där cancern har angripit de inre eller yttre könsorganen, men andra cancerformer så väl som själva behandlingen, kan också göra det nödvändigt att hitta nya vägar till ett bra samliv – under en period eller för alltid.

Sex, strålning och cellgifter

Strålbehandling och behandling med cellgifter eller hormoner är inte i sig själv ett hinder för ett aktivt sexualliv, och normalt sett representerar ingen av dessa behandlingsformer någon risk för partnern.

Annons
Annons

Behandlingens biverkningar kan emellertid skapa problem, beroende på dosering och cancerform. Det är vanligt att patienten känner sig illamående, trött och sjuk och har litet överskott till att tänka på sexuell njutning. Ofta minskas eller försvinner mannens förmåga att få stånd och hos kvinnor orsakar behandlingen att slidan blir torr och irritabel.

Efter behandlingen tar det oftast en liten tid innan den sexuella lusten kommer tillbaka och under alla omständigheter bör man låta kroppen vila en dag eller två innan man har samlag. Om man har kraft och lust finns det vanligtvis ingen orsak till avhållsamhet utöver detta.

Om minskad fuktighet i slidan leder till obehag kan man ofta använda ett glidmedel. Dessa finns att köpa på apotek. Det går också att använda explorationskräm som den läkaren använder vid gynekologiska undersökningar. Se även patientinformation om "Sex och cancer – hjälpmedel".

Cancer i kvinnans könsorgan

De tre vanliga formerna av cancer i underlivet är livmoderhalscancer, livmodercancer och cancer i äggstockarna. Cancer i klitoris och blygdläppar förekommer också, men bara i sällsynta fall.

Livmoderhalscancer upptäcks ofta medan den ännu är i förstadiet och kan då behandlas med ett litet och enkelt operativt ingrepp som inte ger biverkningar och som inte heller påverkar patientens förmåga att bli gravid. I fall av fullt utvecklad cancer är det däremot ofta nödvändigt att avlägsna livmodern och den översta delen av slidan. Denna sys samman längst upp, men kommer även fortsättningsvis att vara tillräckligt djup så att det ska vara möjligt att genomföra samlag utan problem.

Vid cancer i äggstockarna avlägsnas både dessa och livmodern. Även vid livmoderhalscancer avlägsnas livmodern, medan äggstockarna antingen tas bort eller görs overksamma med hjälp av bestrålning. I samtliga av dessa fall kommer kvinnan att bli steril.

När blygdläppar och slida har angripits händer det att de skadade organen måste avlägsnas helt eller delvis. Man kommer då i många fall att kunna skapa en ersättning kirurgiskt så att kvinnan ändå kan genomföra samlag. Känsligheten kan vara mindre än förut, och då kan det bli nödvändigt med extra kraftig stimulering. Det finns hjälpmedel som kan vara effektiva i sådana fall, se patientinformationen om "Sex och cancer – hjälpmedel".

Den sexuella upplevelsen

Man kan ge generella svar på hur dessa ingrepp i patientens könsorgan påverkar hennes sexuella upplevelse. Detta är ett område där fysiska och psykiska faktorer är så starkt sammankopplade att det oftast är omöjligt att säga var det ena slutar och det andra börjar.

En orgasm består rent fysiologiskt först och främst av rytmiska sammandragningar i underlivs- och livmodermuskulaturen, vanligtvis till följd av att slidan och området runt slidöppningen har stimulerats. En sådan beskrivning säger emellertid lika lite om upplevelsen av orgasmen som om möjligheterna och förutsättningarna för att den ska utlösas. För många kvinnor har det lika stor betydelse att andra områden på kroppen smeks och för de flesta är det känslomässiga förhållandet till partnern det allra viktigaste. Vissa kvinnor upplever sexualiteten som djupt tillfredsställande utan att ha orgasm i fysiologisk mening, medan den fysiska utlösningen betyder oerhört mycket för andra.

Man säger generellt att en canceroperation i sig själv sällan är ett avgörande hinder för att patienten ska kunna få orgasm, men att det ofta kräver en öppenhet inför omställning och till att pröva nya vägar, och inte minst, att man tar tiden till hjälp och inte ger upp med en gång. För många kvinnor kan en vibrator vara ett värdefullt hjälpmedel.

Effekten av att livmodern har avlägsnats varierar från kvinna till kvinna, vissa säger att orgasmen upplevs annorlunda än förut, andra att den inte gör det. En sådan operation utgör i all fall inget fysiologiskt hinder för att uppnå sexuell utlösning.

En slida som har skapats kirurgiskt kommer att vara mindre känslig än en naturlig, men samtidigt kan andra områden på kroppen bli mer mottagliga än förut om de blir stimulerade oftare och starkare. Samma sak gäller i de fall där en operation har skadat de nerver som förmedlar sexuella impulser till och från könsorganen. Här ska man inte glömma att det även finns hjälpmedel som kan förstärka stimuleringen och därmed kan väga upp det faktum att känsligheten har blivit nedsatt. Detta talas vidare om i patientinformationen om "Sex och cancer – hjälpmedel".

Strålbehandling i underlivet kan leda till kraftig ärrbildning i slidan som på grund av detta kan växa samman. Regelbundna samlag är ett utmärkt sätt att hindra sammanväxning. Är detta inte möjligt bör man använda en dilatator, ett instrument som är särskilt utvecklat för att utvidga och sträcka ut slidan. Man kan också med fördel använda en stavformad vibrator. Denna kommer i tillägg till att motverka sammanväxningen även bidra till att öva upp känsligheten, som kan ha minskat efter behandlingen. Under alla omständighet bör man ta upp frågan med läkaren.

Övergångsålder som biverkning

Äggstockarna står för produktionen av östrogener, de kvinnliga könshormonerna. När äggstockarna avlägsnas eller sätts ur funktion, innebär det att patienten hamnar i en artificiellt framkallad övergångsålder. De vanliga symtomen, som vallningar samt trång och torr slida, har då en tendens att utvecklas snabbare och mer intensivt än vid ett naturligt klimakterium. I många fall är det möjligt att undvika denna alltför tidiga övergångsålder genom att ge patienten östrogen. Kvinnor som drabbats av bröstcancer bör emellertid normalt sett inte tillföras extra hormoner. Vid cancer i livmoderhålan gör man det bara vid lättare fall och efter minst ett års observation.

Ett sådant artificiellt framkallat klimakterium minskar inte på något sätt kvinnans sexuella lust eller förmåga, lika lite som den naturliga övergångsåldern gör det.

Samlag under och efter behandling

Cancer och cancerbehandling är sällan ett hinder för en kvinnlig patient att ha samlag. Det händer emellertid att det blir obehagligt eller orsakar smärtor, och då är det helt avgörande att partnern uppträder försiktigt och hänsynsfullt.

Särskilt efter operationer gäller det att uppträda varsamt så att inte blödningar eller kraftiga smärtor uppstår. Samlag alltför tidigt efter en operation kan utlösa en ond cirkel med tilltagande smärtor.

Vid torr och öm slida löser vanligtvis ett glidmedel (säljs på apotek) problemet. Man kan också använda explorationskräm – men inte vaselin, olja eller liknande produkter som ökar risken för irritation och svampinfektion i vagina.

Om slidan är mycket öm kan det vara till god hjälp att smörja in den med lidokain i geléform. Detta är ett milt lokalbedövningsmedel som dövar smärta och obehag på ett ofarligt men effektivt sätt. En manlig partner bör använda kondom eftersom bedövningseffekten annars kan reducera känsligheten i penis.

Om man har tendenser till infektion i underlivet är även detta en anledning att använda kondom eller eventuellt femidom (kvinnlig kondom). Både strålning och cytostatikabehandling påfrestar immunförsvaret väldigt mycket, vilket gör kroppen mer utsatt för infektioner. Ett annat råd i det här sammanhanget är att dricka ett glas vatten före samlag så att det går lätt att kissa efteråt. På det sättet sköljer man ut eventuella bakterier från urinvägarna och minskar infektionsrisken.

Andra cancerformer

Även cancer som inte drabbar könsorganen påverkar ofta sexuallivet. Vi har redan varit inne på att cytostatikabehandling och strålbehandling kan orsaka problem. Det samma gäller kirurgiska ingrepp som kan få biverkningar både på det fysiska och på det emotionella planet.

Bröstcancer

Brösten spelar en viktig roll för sexuallivet, både fysiskt och psykiskt. Självklart är varken sexuell lust eller förmåga beroende av brösten, och kroppen har många andra erogena zoner, det vill säga sexuellt känsliga områden. För de flesta kvinnor har dock brösten betydelse för upplevelsen av sig själva som sexuellt väsen. Därför är det en känslomässig omvälvning att avlägsna ett bröst och operationen får ofta en inverkan på självbilden. Detta gäller både unga och äldre kvinnor. Man kan ha lika stort behov av att känna sig tilldragande och kvinnlig om man har kommit till åren. Äldre kvinnor har dessutom ofta en mer traditionell hållning till vad som är "kvinnligt" än sina yngre medsystrar och får lättare skamkänslor av att bli sedda nakna. Med det ena bröstet avlägsnat kan man lätt känna sig dubbelt naken.

När man lever i ett fast förhållande känns det ofta rätt att partnern får dela det mesta av det som kvinnan genomgår, till exempel genom att vara med när bandagen avlägsnas och hon för första gången ska se sig själv efter operationen. Under alla omständigheter är det viktigt att man talar med varandra så öppet man kan - annars kan det hända att partnern inte vågar närma sig kvinnan av osäkerhet över vad hon känner och hur hon kommer att reagera, medan hon å sin sida tolkar detta som ett uttryck för att hon inte längre är tilldragande.

Den första reaktionen är ofta att man vill dölja ärret. Vissa kvinnor väljer att täcka överkroppen eller att ha behå och protes även i intima stunder. Andra föredrar efter en tid att låta bli att dölja spåren efter operationen och upplever det kanske också som bra och bekräftande att bli berörd där bröstet en gång satt. Båda förhållningssätten kan vara bra, det viktigaste är att både kvinnan och hennes partner känner sig förtroliga med det hon väljer att göra.

Det krävs tid för att vänja sig vid det nya utseendet och att acceptera sig själv så som man har blivit, men efterhand som tiden går läks även de psykiska såren och självkänslan kommer tillbaka. Man ska naturligtvis inte bagatellisera vad det innebär att förlora ett bröst, men brösten är trots allt bara en liten del av allt det som gör en kvinna kvinnlig och tilldragande.

Tarmcancer

Vid tarmcancer blir det ofta nödvändigt att avlägsna tjocktarm eller ändtarm och anlägga en stomi, det vill säga en öppning i sidan där avföring leds ut till en uppsamlingspåse. Vid det kirurgiska ingreppet kan det hända att nervbanor i underlivet skadas. Detta kan leda till impotens hos män och nedsatt känslighet hos kvinnor. Det är särskilt när ändtarm eller ändtarmsöppning avlägsnas som detta kan ske. Vid vissa av dessa operationer händer det att könsorganen hos kvinnliga patienter skadas.

Många kvinnor med kolostomi, det vill säga utlagd tjocktarm, får problem med att livmodern böjs bakåt i det tomrum som uppstått efter den avlägsnade tarmen. Därmed böjs även slidan, och en ficka uppstår där flytningar samlas. Denna töms vid särskilda kroppsställningar, till exempel när kvinnan böjer sig. Regelbundna sköljningar av slidan med vatten med tillsats av lite yoghurt eller ättiksyra (använd en matsked 50 % ättiksyra till en liter vatten) löser ofta problemet. Bakåtböjd livmoder kan också orsaka smärtor under samlag. Detta undviker man enklast genom att välja samlagsställningar där kvinnan inte ligger på rygg. När flytningar eller smärtor under samlag ger allvarliga problem kan kirurgisk behandling vara den bästa lösningen.

Om det är möjligt bör patienten och läkaren tala om dessa frågor i förhand, så att man kan ta hänsyn till nödvändiga förhållningsregler redan under operationen. Se också avsnittet "Mer om stomier" här nedanför.

Blåscancer

Hos vissa patienter med cancer i urinblåsan blir det nödvändigt att helt avlägsna denna. Vanligtvis anlägger kirurgen då en urostomi, en öppning i bukväggen, där urinen förs ut till en uppsamlingspåse som fästs på huden. Ofta är det dock möjligt att skapa en "ny" blåsa av en del som hämtats från en tarm. Urinen töms på normalt sätt, eller med hjälp av en kateter som förs in genom en öppning i bukväggen.

Det tar ofta tid innan patienten återhämtar sig efter operationen och vänjer sig vid de förändringar som har skett i kroppen. Under den här tiden är det inte ovanligt att sexuallivet reduceras, men det brukar återhämta sig när en tid har gått och patienten har blivit tryggare i sin nya situation.

Hos kvinnor avlägsnar man i regel livmodern tillsammans med blåsan utan att detta i sig själv medför problem för sexuallivet. När blåsan avlägsnas hos män blir dock de nervbanor som reglerar erektionen (ståndet) genomskurna och delvis avlägsnade. De flesta män är därför impotenta efter operationen medan deras sexuella lustkänslor är oförändrade. Det är viktigt att patienten och hans partner på förhand blir orienterade om denna vanliga biverkning genom ett samtal med läkaren.

Mer om stomier

I avsnitten ovan har vi talat om de fysiska verkningarna av cancer i tarm eller blåsa. Som nämnts tidigare får en stor del av dessa patienter en stomi och även om den sexuella funktionsförmågan inte påverkas av operationen tycker stomipatienter ofta att det är svårt att återuppta kärlekslivet. Många känner att de har förlorat sin attraktionskraft och är rädda för hur en sexpartner kommer att reagera på uppsamlingspåsen. Det händer också att stomipåsen orsakar obehagliga lukter och ljud och många patienter är rädda att påsen kommer att läcka.

Erfarenhetsmässigt är dock ett bra sexliv för stomiopererade mest en fråga om tillvänjning, och dessutom om lite praktiskt tillrättaläggande. Erfarenhet visar att stomin väcker mer nyfikenhet än motvilja, men att det ändå kan vara förnuftigt att berätta för en ny partner att man har opererats i god tid innan man når det stadium där det blir aktuellt att klä av sig. På så sätt får han eller hon tid att ställa frågor och vänja sig vid tanken på något som annars kan verka ovant och skrämmande. Här, liksom i andra fall, gäller att öppenhet och en vilja att tala med varandra är avgörande.

De flesta föredrar att tömma eller bytta stomipåsen innan en situation börjar bli intim. Det kan vara lämpligt att ersätta den med en stomihäfta som inte så lätt kommer i vägen. Vissa föredrar att täcka påsen med ett mjukt överdrag eller ett klädesplagg, till exempel en strumpebandshållare, trosa med "fransk öppning" eller en sjal om livet. Andra ser det inte som någon poäng att påsen inte syns. Stomi gör det inte nödvändigt med särskilda samlagsställningar, men det är klart att påsen blir både mer märkbar och utsätts för större påfrestningar vid vissa ställningar än andra. Man bör berätta för partnern vad påsen tål och vad den inte tål så att han eller hon inte funderar mer över det här än nödvändigt.