Fakta | Cancer

Fakta om äggstockscancer

Knappt 700 kvinnor i Sverige får äggstockscancer varje år. De flesta som drabbas är mellan 50 och 80 år. Cancer i äggstockarna, eller ovarialcancer, kallas ibland även för bukens tysta tumör eftersom symtomen ofta är ospecifika.

Annons

Kvinnan har två äggstockar som ligger på var sin sida om livmodern. De är löst förbundna till livmodern via äggledarna, vilket gör att de är rörliga i förhållande till sin omgivning. Äggstockarna är släta, runda och har en diameter på ett par centimeter. Antal nyinsjuknade i äggstockscancer har sjunkit i Sverige de senaste decennierna. Nu får knappt 700 svenska kvinnor äggstockscancer varje år. 

Symtom på äggstockscancer

Diffus magvärk och en svullnadskänsla i buken kan vara tidiga tecken på äggstockscancer. Svullnaden kan även öka trycket mot urinblåsa och tarm och ge tätare trängningar. Eftersom äggstockarna ligger fritt i bukhålan kan en tumör växa sig ganska stor innan den ger några alarmerande, specifika symtom. Därför kallas äggstockscancer ibland för bukens tysta tumör. Det innebär också att sjukdomen ofta upptäcks sent.

Diagnos

Först görs en gynekologisk undersökning, kompletterad med en ultraljudsundersökning av organen i bäckenet (livmoder, äggledare och äggstockar). En datortomografi (skiktröntgen) av bukhålan och bäckenet kan också vara av nytta, både för att ställa diagnos och för att kartlägga eventuell spridning.

Annons
Annons

Om läkarna efter undersökningarna misstänker äggstockscancer, görs oftast en bukoperation för att diagnosen ska bli helt säker. Man kan även ta ett blodprov för att komplettera diagnostiken.

Behandling av äggstockscancer

Om tumören, efter noggrann utredning om eventuell spridning, bedöms vara åtkomlig med kirurgi är det den viktigaste behandlingen. Cirka 70 procent av patienterna får sin diagnos först när sjukdomen börjat sprida sig. Men den kirurgiska tekniken har gått framåt och fler än tidigare kan opereras på ett sätt så att man kan bli botad. Ofta ges cytostatika (cellgifter) efter operationen, för att öka chansen till bot. Till skillnad mot många andra cancerformer så används strålbehandling mer sällan.

Cytostatika kan ha lindrande effekt och har också visat sig kunna förlänga överlevnaden, även vid återfall eller när cancern var spridd från början.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons