Nyhet | Prostatacancer

Nytt cellgift kan hjälpa vid prostatacancer

Annons

Män som fått diagnosen metastaserad prostatacancer kan med hjälp av ett nytt cellgift förlänga överlevnaden med 2,4 månader, skriver Dagens Medicin på nätet. Enligt en ny studie kan en kombination av det nya cytostatikumet cabazitaxel och kortison ge prostatacancerpatienterna förlängd levnadstid jämfört med om de behandlas med cytostatikumet mitoxantron och kortison.

I dag finns inga godkända behandlingar för män med spridd prostatacancer, där tumören helt enkelt inte svarar på hormonterapi och fortsätter att växa trots behandling med cytostatikumet docetaxel.

Det är ett europeiskt forskarlag som ligger bakom den nya upptäckten. De har låtit omkring 755 patienter lottats till endera behandlingsmetod och studieresultaten visar att medianöverlevnaden bland dem som fått cabazitaxel var 15,1 månader, jämfört med 12,7 månader i gruppen som fått mitoxantron. Däremot noterades det att de patienter som fått cabazitaxel oftare fick biverkningar i form av diarr&eacute och minskning av antalet neutrofila vita blodkroppar i blodet, jämfört med dem som fått mitoxantron.

Annons
Annons

Men trots eventuella biverkningar anser forskarna att cabazitaxel kommer att bli en framtida rutinbehandling bland de som lever med spridd multiresistent prostatacancer, skriver Dagens Medicin.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons