Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Cancer

Hälsoministern vill inte se speciella vårdcentraler för cancersjuka

På Världscancerdagen den 4 februari fanns Nedoktor på plats på Karolinska institutet för att bevaka senaste nytt inom cancer. En av de stora punkterna på programmet var den om de cancercertifierade vårdcentraler som Nätverket mot cancer vill se. Men några sådana har den nuvarande regeringen inga tankar på att införa. ”Jag är inte beredd att på rak arm, eller kanske någon gång, säga att det behövs cancercertifierade vårdcentraler” sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).
Annons

Varje år får 60 000 personer i Sverige en cancersjukdom. Det innebär att någon var tionde minut får sitt, kanske livs, värsta besked. Många cancerpatienter kan idag, tack vare nya effektiva behandlingar, leva ett långt liv med sin kroniska sjukdom men en ny utredning som gjorts på uppdrag av regeringen visar att Sverige har stora problem när det kommer till att använda resurser på rätt sätt, att vården är ojämlikt fördelad över landet och att många läkare spenderar alldeles för lite tid tillsammans med sin patient.

Brister i primärvården

Primärvården klarar inte heller av att ta hand om de patienter med kronisk cancersjukdom efter att de blivit utskrivna på sjukhuset, menar Nätverket mot cancer, initiativtagare till seminariet på Karolinska institutet. Något som flera av seminariets paneldeltagare vittnade om. Långa telefonköer. Telefonsvarare. Avstängda telefoner. Möten med alltför många olika läkare som inte känner sin patient. Frågor som blir hängande i luften. Nätverket mot cancer vill därför se att det införs cancercertifierade vårdcentraler som har en kvalitetsstämpel för kronisk cancer.

- De cancercertifierade vårdcentralerna ska finnas för patienter som behöver ett speciellt omhändertagande där de kan känna trygghet, möta medicinsk expertis, få rätt läkemedel, information om biverkningar och kanske även möta kurator eller sjukgymnast. Vårdcentralen kanske också kan ha kopplingar till kommunen så att en ensamstående mamma får hjälp med att exempelvis laga mat till barnen när hon inte orkar. Som patient med kronisk cancer ska man inte behöva sitta på akuten tillsammans med hostande influensa- och infektionssjuka, sade Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer, under seminariet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

”Nej till cancercertifierade vårdcentraler”

Men några cancercertifierade vårdcentraler ser det inte ut att bli. I alla fall inte under den nuvarande regeringens tid vid makten. På frågan om sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) kan tänka sig att införa cancercertifierade vårdcentraler för att patienter ska slippa bli vilseledda i primärvården svarade han så här:

- Jag håller med om att flera av de här aspekterna behövs i primärvården och som inte finns där idag. Men jag är nog inte beredd att på definitivt rak arm, eller kanske någon gång, säga att det behövs cancercertifierade vårdcentraler. Däremot behövs det vårdcentraler som är mer anpassade efter de patientgrupper som är de stora vårdkonsumenterna vid kroniska sjukdomar. Här pågår det just nu en satsning från regeringens sida som just handlar om att förbättra vården för människor med kroniska sjukdomar och att se till att kontakten mellan den kommunala omsorgen och primärvården förbättras.

Kraftigare tag mot tobaksrökning

Under sitt besök på seminariet passade sjukvårdsministern på att ge en eloge till den förra regeringen för att denne tog fram en internationell cancerstrategi. Han var också tydlig i sitt budskap om att kriget mot cancern måste vinnas och att regeringen måste arbeta hårdare för att minska antalet dödsfall i cancer. Sedan den rödgröna regeringen kom till makten i september 2014 har den varit öppen med att den vill föra en allt tuffare tobakspolitik med skarpare åtgärder. På moderatorn Lennart Perssons fråga om det ska bli förbjudet att röka svarade sjukvårdsministern så här:

Annons
Annons

- Vi måste ta kraftigare tag mot tobaksrökning. Nästa steg kan bli att förbjuda rökning på lekplatser, sedan kan vi gå vidare. Sverige skulle kunna göra som man gjort i Australien där man infört neutrala tobaksförpackningar, något som visat sig vara oerhört effektivt. Det skulle kunna vara ytterligare ett steg att få ned tobaken.

HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet?

Nätverket mot cancer vill också se att HPV-vaccin för pojkar införs i det allmänna vaccinationsprogrammet, bland annat med anledning av att det finns studier som pekar på att HPV-viruset kan orsaka analcancer och hudcancer. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström sade sig vara positivt inställd till det men kunde inte ge något definitivt besked.

- Det är en väldigt viktigt fråga. Jag är positivt inställd men jag kan inte sätta något datum här och nu. Man måste se till kostnader och hur bra vaccinet är, sade han.

Vad tror du om att införa cancercertifierade vårdcentraler för personer som är kroniskt sjuka i cancer? Diskutera gärna men kom ihåg att hålla god ton. 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons