Expertchatt om cancerbehandlingar

En av tre svenskar drabbas av cancer under sin livstid och antalet ökar enligt en ny rapport från Cancerfonden. I dag botas fler än hälften som får en cancerdiagnos. Det finns ett flertal olika cancerbehandlingar och ofta kompletterar dessa varandra när sjukdomen ska behandlas.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2013-03-25
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

– I framtiden kommer vi att se ännu mer av att olika cancerbehandlingar kombineras, snarare än att en ensam behandlingsform helt kommer att ta över. Vi behöver lära oss mer av hur sådana kombinationer kan skräddarsys för de olika cancersjukdomarna och i förlängningen för den enskilda patienten, säger Magnus Bäcklund, onkolog och överläkare på ASIH Långbro Park samt forskare vid Karolinska Institutet.

 På tisdag, den 26 mars, klockan 13.00-13.45,  har Netdoktors besökare chansen att ställa sina frågor om cancerbehandling till Magnus Bäcklund. Man kan redan nu skicka in sina frågor om till exempel illamående vid cytostatikabehandling, håravfall vid strålbehandling eller något annat som man vill ha svar på gällande behandling av cancer.

Ställ en fråga genom att klicka här!

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar qdwY1PuOFTOQ 2013-05-29 19:17 (6 år sen)

    Olof: Har talat med tidningen och ska i morogn testa hur en kombination skulle kunna se ut. De ff6rste5r att jag oge4rna vill le4gga ner denna se5 le4nge det finns intresserade le4sare, vilket sje4lvklart e4r stimulerande. Att dessutom vara en del i detta stora grupparbete de4r vi synat FRA utifre5n olika perspektiv har varit inspirerande. Det ska vara mf6jligt att le4nka hit fre5n tidningen och de5 finns ju mf6jligheten att ff6lja Lakes re5d om kortare texter. Det kan bli en kortare text i NT eller he4r och en utff6rligare per le4nk. Hur som helst e4r det intressant att vara med i utvecklingen av detta media och gf6ra det i ve5r lokala tidning, som visar att man he4r insett ve4rdet av en f6ppenhet och interaktion med sina le4sare.Bo: Tack ff6r detta glada tillrop! Det ve4rmer. Det blev ve4ldigt mycket om FRA, de5 jag ser se4ttet som lagen kom till pe5 som skamligt i en demokrati och lagens konsekvenser som ett hot mot ve5ra me4nskliga re4ttigheter. Hoppas att Du fortse4tter att he4lsa pe5 ne4r jag nu kommer att e4ven skriva om en del annat.


Annons
Annons
Annons