Nyhet | Cancer

Din utbildningsnivå påverkar risken att dö i cancer

Trots en lagstadgad rätt till jämlik vård, ser verkligheten annorlunda ut för cancerpatienter i landet. Personer med låg socioekonomisk status löper mycket högre risk att dö i cancer jämfört med välbeställda personer.


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2018-03-23
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Cancervården har länge kännetecknats av ojämlikhet men ingenting tyder på att utvecklingen går mot en mer jämlik vård. Det visar en rapport framtagen av EY (reviosionsbyrån Ernest & Young) på uppdrag av Cancerfonden. EY har analyserat data för åren 1998-2015 där man kolla på skillnader i insjuknande och dödlighet för alla rapporterade maligna tumörer sammanlagt samt för tio specifika cancersjukdomar utifrån de drabbade personernas kön, ålder, utbildning och bostadsort.

Rapporten bekräftar det som även framkommit i en rapport som Socialstyrelsen gjorde redan 2011, nämligen att det finns en tydlig koppling mellan socioekonomisk status och ojämlikhet i vård.

Varför skillnaden i vård mellan personer med hög utbildning respekive låg utbildning är stor finns det ingen enkel förklaring till, men man kan se tre huvudsakliga påverkansfaktorer vilka är:

Annons
Annons
  • individuella förutsättningar - cancerrisken påverkas av hur människor lever sina liv. Ett ohälsosamt beteende i form av fysisk inaktivitet, rökning, onyttig mat etc.
  • vårdgivarens agerande - studier har visat på flera ojämlikheter som uppstår i själva vårdkedjan, från diagnostisering till behandling och rehabilitering.
  • styrning av vård och samhälle - i form av olika geografiska förutsättningar och värlfärdsinstitutioner.

Nu vill Cancerfonden att regeringen ska initiera ett arbete för att göra data tillgänglig för analys av skillnader i cancervården, inklusive screeening och vaccinationer kopplade till socioekonomiska grupper.

Cancerfonden anser även att regeringen ska ge Regionala cancercentrum (RCC) ett särskilt uppdrag att skapa öppna jämförelser  över cancervård, inklusive screening och vaccination, samt uppdrag att arbeta fram och utvärdera effektiva insatser för en jämlik cancervård.

    Källor

  • Cancerfonden - https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/utbildningsniva-paverkar-risken-att-do-i-cancer

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons