Nyhet | Cancer

Arv före miljö som orsak till cancer

En person som har föräldrar som har haft cancer löper större risk att bli sjuk än andra. Arvet har större betydelse än miljön enligt ny forskning.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-06-25
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Foskare har undersökt riskerna att insjukna i bröstcancer, prostatacancer och tjock- eller ändtarmscancer.

− Resultaten av vår studie innebär inte att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna i cancer, men tyder på att risken för våra tre vanligaste cancersjukdomar i högre grad beror på det genetiska arvet, säger Bengt Zöller, docent vid Lunds universitet och som lett studien.

Forskarna studerade svenskfödda adopterade personer som kopplades till både sina biologiska föräldrar och sina adoptivföräldrar. Det svenska flergenerationsregistret samt cancerregistret användes för att följa 70 965 adopterade män och kvinnor. De var födda mellan 1932 och 1969, och insjuknade i någon av de undersöka cancerformerna, mellan åren 1958 och 2010. Genom registerstudier undersökte forskarna även adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna under samma tidsperiod.

Annons
Annons

Risken för cancer hos adopterade med åtminstone en biologisk förälder med samma cancersjukdom var 80-100 procent högre jämfört med en kontrollgrupp utan en biologisk förälder med samma cancersjukdom. Det fanns däremot ingen ökad risk hos individer med adoptivföräldrar som var drabbade av bröstcancer, prostatacancer eller kolorektalcancer jämfört med en kontrollgrupp.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons