Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Trött benmärg efter behandling av myelom

Diagostiserad med myelom sedan 2011, av ren slump. Transplanterades (stamcellstransplantation) 2012, återfall efter år. Behandlades med Velcade o sen olika talidomid produkter, stamcellstransplanterades igen 2016. Går nu på Velcade och cortison. Men behöver blodtransfusion oftare.

Undrar därför om min benmärg kommer bli bättre någon gång, kan man medicinsk påverka det?

Svar:

Täta behandlingar under lång tid kan göra att din friska del av benmärgen blir trött. Tyvärr påverkar cytostatika även de friska cellerna. I dina njurar görs ett hormon (erytropoietin) som stimulerar benmärgens produktion av röda blodkroppar. Ofta kan detta hormon ligga lågt hos myelompatienter. Det kan då vara av värde att överväga behandling med detta hormon, vilket kan reducera ditt behov av blodtransfusioner.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons