Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

Cancersjuka borde få direkt kontakt till berörda läkare, personal ang blodprov och behandling och relevanta frågor t.ex. oroligheten och hälsotillstånd men det är så svårt man blir hänvisad till 511 ställen men inget rätt svar tillgängligheten mot oron/besvär. Alla beter sig så konstiga till sist man tappar lust att kontakta. Anhöriga blir också hänsynslösa, alla har inte folk hemma som hjälper till, det är så helvete helvete att ingen kan beskriva av lidelser ofta, patienter med cancer kan inte ha tålamod och springa hit och dit. Varför finns inte tillräcklig hjälp, resurser, empati, medkänsla någonstans i landet. Alla nästan skriker och gråter p.g.a. besvär. Lagerna ändras varje år och är komplicerade för att följa eller förstå riktig. Är det så skamlig att få sjukdomar i Sverige. Är desperat/orolig/ledsen/skäms.

Svar:

Hej!

För att cancersjuka snabbare ska utredas och få rätt diagnos samt omhändertas av personal med rätt kompetens har Sverige sedan 2014 satsat med direktiv från regeringen på ”standardiserade vårdförlopp”. Från höggradig misstanke om cancer till diagnos är det beräknat att det bara ska ta visst antal dagar. Allt för att undvika ovissheten. Bättre veta vad du har att brottas med än att leva i ovisshet.

Dessutom i samma satsning jobbar cancervården för att var och en med cancerdiagnos ska veta vilka sköterskor och läkare som har hand om just dig som enskild cancerpatient. Målet är att skapa kontaktsjuksköterskor till alla cancerpatienter.


Läs mer om Myelom »

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om blodcancer - Experten svarar. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg

Blodcancer: Kan jag ha myelofibros?

2018-04-30 | 18:05

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons