Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Vanligt med komplikationer i munnen vid myelom

Munrelaterade komplikationer hos personer med multipelt myelom är vanliga, men inte desto mindre allvarliga. God munhygien är därför extra viktigt – särskilt om behandling satts in. Här kan du läsa mer om de problem som kan uppstå i munnen och vad man ska tänka på för att lindra och förebygga munrelaterade besvär.


Lovisa
Publicerad den: 2022-05-18

Annons

Multipelt myelom räknas idag som en kronisk sjukdom där överlevnaden har förbättrats mycket de senaste tio åren – tack vare nya läkemedel. Många som lever med myelom kan leva ett relativt normalt liv, samtidigt kan sjukdomen och behandling påverkar välmåendet på olika sätt. Ett problem som kan uppstå är munrelaterade besvär. 

Mukosit – smärtsamma sår i munnen 

Infektioner och sår i munnen, så kallad mukosit, drabbar framför allt den som behandlas med intensiv cytostatika och/eller strålbehandling. Såren kan vara mycket smärtsamma och om det exempelvis påverkar förmågan att äta och dricka kan man behöva avbryta behandlingen. 

Mukosit som orsakas av cytostatika läker spontant efter ungefär tre veckor, medan mukosit orsakad av strålning kvarstår åtminstone två veckor efter avslutad behandling. 

Annons
Annons

Muntorrhet och svampinfektion 

Muntorrhet och svamp i munnen är vanliga besvär som uppstår i samband med strålbehandling och försämrat immunförsvar. Ofta är det bakterier, svamp och virus som naturligt finns i munhålan som vid nedsatt immunförsvar växer till sig och orsakar infektioner.. 

Vad gäller muntorrhet finns det flera faktorer som spelar in. Dels kan spottkörtlarna påverkas vid strålbehandling och på så vis försämrar salivproduktionen. Det minskar i sin tur skyddet mot infektioner. Slemhinnor som är irriterade av strålbehandling angrips lättare av svamp. 

Äter man flera mediciner samtidigt kan även det ge torra slemhinnor, vilket riskerar att påverka både tal och möjligheten till att äta. Så småningom uppkommer ofta sveda i munnen och känslighet för starka smaker. Upplever man den här typen besvär är det viktigt att ta det på allvar. På sikt finns det annars risk att drabbas av nutritionsproblem och i värsta fall blodförgiftning. 

Så förebygger du och lindrar munrelaterade besvär 

Hur allvarliga besvären är eller i vilken grad du påverkas är högst individuellt, men tyvärr är många nästintill omöjliga att undkomma helt. Samtidigt finns det åtgärder att vidta som förhoppningsvis kan minska lidandet.  

Annons
Annons

För det första är det viktigt att du är noga med din munhygien. Det kan i viss mån både förebygga infektioner och reducera svårighetsgraden av eventuella komplikationer. Daglig rengöring med mjuk tandborste och fluortandkräm samt eventuellt extra fluor i form av munskölj är en bra grund. Tandtråd eller mellanrumsborste bör också användas regelbundet. Undvik dock tandstickor och tandtråd vid mukosit (infektioner och sår i munnen).

När det kommer till behandling av smärtsamma sår finns det idag ingen direktverkande effektiv behandling. Det viktigaste är att regelbundet bedöma munslemhinnan och smärtan och få ordentlig smärtlindring utskriven.

Lidokainsalva eller annan oral lösning kan bedöva något lokalt. Även Aleovera har visat sig kunna reducera inflammationer och irritation i munslemhinnan vid strålbehandling. 

Knep vid muntorrhet 

Vad gäller muntorrhet finns det flera knep att ta till. Vad som funkar bäst varierar från person till person så det bästa du kan göra är att testa dig fram. Att skölja med vatten eller koksalt kan vara värt att testa. Drick också mycket vatten under dagen. På apoteket finns olika saliversättningsmedel. Välj en gel eller oljebaserad variant. Undvik munskölj som innehåller alkohol.

Vid svampinfektion i munhålan är behandlingen oftast flukonazol 50 mg i fem till sju dagar. Förutsatt att inga kontraindikationer föreligger. Prata med din läkare.. 

Rutinmässig kontroll hos tandläkare 

I samband med myelomdiagnosen ska du rutinmässigt bli skickad till sjukhustandvården för att grundligt gå igenom hela munnen och i förebyggande syfte behandla potentiella infektioner. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Specialisttandläkaren ska också ge information om hur du på bästa sätt tar hand om din mun och dina tänder. Du bör sedan följas upp av tandhygienist och tandläkare. Det är extra viktigt är inför strålbehandling eller om du ska behandlas med bisfosfonater. Behandling med bisfosfonater ökar risken att drabbad av osteonekros, som innebär att käkbenet går i nekros (en typ av celldöd). 

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom som kan innebära risk för försämrad tandhälsa. 

Är du sjuk i myelom är det troligt att du uppfyller en eller flera kriterier för att få extra bidrag från försäkringskassan. Bidraget är 600 kronor per halvår och kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. 

Du måste ha fyllt 24 år och vara försäkrad i Sverige, vilket du är om du bor eller arbetar här. Du behöver själv inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om de sedan bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

Exempel på tillstånd som är vanliga bland myelomsjuka och som ger rätt till bidrag är: 

 • immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

Läs mer om tandvårdsbidraget hos Försäkringskassan.


 

  Källor

 • Nationellt vårdprogram för myelom:
  - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/myelom/vardprogram/rehabilitering-psykosocialt-omhandertagande-omvardnad/#chapter-9-3-4-Munvard
 • Försäkringskassan: - https://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/sjukdom-och-skada/underlag-for-sarskilt-tandvardsbidrag
 • Socialstyrelsen:
  - https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2012-12-11.pdf

 • Internetodontologi:
  - https://www.internetodontologi.se/orofacial-medicin/muntorrhet/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.