Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Debatt | Myelom

Debatt: cancerpatienter dör i väntan på livsavgörande läkemedel

Cancerpatienter i Sverige förlorar år och till och med livet, eftersom de inte får tillgång till nya livsavgörande läkemedel. Det skriver blodcancerförbundets ordförande i en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle.


Publicerad den: 2018-09-14

Patient i sjukhus-säng
Annons

Lise-lott Eriksson som är ordförande i Blodcancerförbundet menar att politiker och tjänstemän diskuterar i princip uteslutande kostnader för läkemedel, i stället för att prata om nyttan läkemedel kan göra för den enskilda patienten.

”Det är hög tid att slå sönder den enorma apparaten kring läkemedelsgodkännande som gör patienterna till förlorare.”, skriver Lise-lott Eriksson i debattartikeln. 

Hon menar att många läkemedel som används i Sverige är över 40 år, och hänvisar till en rapport från IQIVIA. Den rapporten ska dessutom visa att upptaget av nya läkemedel för blodcancer och bröstcancer är lågt i Sverige, om man jämför med andra andra länder i Europa.

Annons
Annons

”Helen Hellmark Knutsson (S) konstaterade på Världscancerdagen att det tar för lång tid att introducera nya läkemedel – i genomsnitt 17 år innan en behandling nått 80 procent av patienterna.”, skriver Lise-lott Eriksson.

 

”Beslut måste ta lång tid”

Trots ansträngningar att lyfta frågan hos politiker, tjänstemän, läkare och patienter under flera diskussionsmöten, upplever blodcancerförbundet att ”...de personer som är satta att administrera systemet, är nöjda med hur det fungerar.”

”Vi får höra att det måste ta lång tid att utvärdera läkemedel, att det inte räcker med europeiska och nationella utvärderingar...”, skriver hon. 

Annons
Annons

 

Förbundet: Processen måste gå snabbare

Men Blodcancerförbundet menar att man måste sluta överpröva beslut som har fattats på europeisk nivå och som har baserats på forskning. De menar också att man inte kan ha 10–20 nationella instanser som kan påverka besluten.

”Vilken vård som cancerpatienterna slutligen får tillgång till avgörs dock av de verksamhetschefer som finns på varje cancerenhet och som gör sina prioriteringar utifrån de ekonomiska förutsättningarna på den egna kliniken.”

Blodcancerförbundet ordförande avslutar debattartikeln med en uppmaning till nästa socialminister:

”Gör en hälsoekonomisk analys av alla de myndigheter med tusentals anställda som utvärderar läkemedel om och om igen och hindrar att de når ut till patienterna, trots att de räddar människoliv och förlänger liv. Även svenska cancerpatienter har rätt att tidigt få tillgång till nya cancerläkemedel som utvärderas och prissätts i en snabb process.”

Här kan du läsa hela debattinlägget >>

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Replik: ”Samhällets resurser för läkemedel är begränsade” 

Som svar på Blodcancerförbundets debattartikel skriver Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet och Beatrice Melin, ordförande Regionala cancercentrum i samverkan att de håller med om att patienter har rätt att tidigt få tillgång till nya läkemedel som utvärderas och prissätts snabbt.

”Det är just därför alla landsting i Sverige samverkar kring ordnat införande av nya läkemedel.”

Lärfars och Melin skriver att europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner läkemedel baserat på effekt och säkerhet. Däremot tar de inte hänsyn till kostnaden i förhållande till nyttan för patienten. Priset sätts istället av läkemedelsföretagen själva, utifrån en bedömning av marknadens betalningsvilja.

”Därför måste läkemedlets pris värderas i förhållande till den kliniska nyttan. Värderingen måste göras ur ett svenskt perspektiv där vi tar hänsyn till vilka resurser vi har här och vilka andra former av vård och läkemedel som krävs och finns tillgängliga för aktuella patientgrupper.”

”Anmärkningsvärt att inte nämna läkemedelsföretagens ansvar”

Lärfars och Melin menar att det är anmärkningsvärt att Blodcancerförbundets ordförande, Lise-Lott Eriksson, inte nämner läkemedelsföretagens ansvar för prissättningen av läkemedel, i sitt debattinlägg:

”Den har en avgörande betydelse för att rätt patienter ska få tillgång till rätt läkemedel. Väljer vi att lägga resurser på ett nytt läkemedel som inte ger tillräcklig nytta i förhållande till sin kostnad i stället för att sätta in en annan vårdåtgärd, är det inte enbart pengar som går förlorade. I värsta fall sker det på bekostnad av någon annan patients hälsa och liv.”

 Man menar dessutom att påståendet om att det görs lokala bedömningar av alla nya läkemedel i vartenda av Sveriges 21 landsting är felaktigt.

”Med stöd av NT-rådet och i enlighet med den nationella modellen för ordnat införande samverkar landsting och regioner för att introduktionen av nya läkemedel ska bli likadan i hela landet. Det är den processen som gör att alla patientgrupper kan få en både rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel utan onödiga dröjsmål.”, skriver de.

Här kan du läsa svaret hela repliken >>

 

Lär dig mer om blodcancersjukdomen myelom

Drygt 3 000 personer lever med myelom i Sverige idag och varje år diagnostiseras cirka 600 nya fall.  Sjukdomen är i dag inte möjlig att bota, men numera kan man leva med myelom i många år med relativt god livskvalitet tack vare olika typer av behandling, som även har resulterat i att överlevnaden har ökat. Genom att ta del av utbildningen på Blodcancer-koll.se lär du dig mer om myelom och dess behandling samt vad du själv kan göra för att leva ett bra liv med sjukdomen.

Välkommen att ta del av de senaste rönen om myelom >>

 

 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons