Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Cytohjärna – när cellgiftsbehandling ger kognitiv påverkan

En långvarig behandling med cytostatika (cellgifter) kan leda till att man upplever en form av mental dimma – något som också kallas för “cytohjärna”. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka symtom tillståndet medför och vad kan man göra för att lindra symtomen. 


Publicerad den: 2023-05-30

Annons

Annons
Annons

Cytohjärna, även kallat kemohjärna eller chemo brain på engelska, är en informell term som används för att beskriva en upplevd kognitiv påverkan hos personer som genomgår eller har genomgått cytostatikabehandling som en del av sin cancerbehandling. Med kognitiv påverkan menar man hjärnans förmåga att hantera information – ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

Några vanligt förekommande symtom för tillståndet kan exempelvis vara minnesproblem, koncentrationssvårigheter, trötthet, svårigheter att hitta ord eller tänka klart och nedsatt mental skärpa. Det kan påverka förmågan att planera vardagen, utföra flera aktiviteter samtidigt eller minnas detaljer. 

Inga fastställda orsaker bakom tillståndet

Man har ännu inte hittat de exakta orsakerna till varför vissa drabbas av cytohjärna och det går inte heller att förutsäga vem som riskerar att drabbas. Det finns teorier som pekar på att det finns flera orsaker till att tillståndet uppstår, eller som gör att tillståndet förstärks:

 • Att cytostatika passerar från blodet in i hjärnan och skadar celler. 

 • Andra läkemedel, exempelvis smärtstillande.

 • Depression eller ångest.

 • Oro eller stress. 

 • Sömnsvårigheter. 

 • Trötthet.

 • Lågt blodvärde, anemi. 

 • Infektioner eller andra sjukdomar, exempelvis högt blodtryck. 

 

Det här kan du själv göra 

Behandling av cytohjärna fokuserar vanligtvis på att hantera och lindra symtomen som uppstår. Det finns inget specifikt botemedel, men det finns några tillvägagångssätt som kan vara till hjälp. Här är några exempel: 

 • Utbildning och medvetenhet: Prata med din läkare. Förståelse för att cytohjärna är en verklig biverkning av behandlingen kan hjälpa dig själv och dina närstående att hantera symtomen bättre.

 • Anpassa miljön och rutinerna: Att skapa en lugn och strukturerad miljö kan hjälpa till att minska stress och förbättra koncentrationen. Det kan vara till hjälp att använda påminnelser, föra dagbok och andra hjälpmedel för att organisera dagliga aktiviteter.

 • Ta hjälp av andra: Att be om och acceptera hjälp från familj och vänner kan minska påfrestningen och underlätta hanteringen av vardagliga uppgifter och åtaganden.

 • Fysisk aktivitet och hälsosam livsstil: Regelbunden fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost och tillräcklig sömn, kan ha positiva effekter på kognitiv funktion och övergripande välbefinnande.

Annons
Annons

Berätta för läkaren hur du mår

Det är viktigt att notera att inte alla personer som genomgår behandling med cytostatika upplever tillståndet. Symtomen kan också variera i svårighetsgrad och varaktighet. Om du eller någon du känner upplever kognitiva svårigheter under eller efter behandling med cellgifter är det viktigt att rådfråga med en läkare för att få rätt utvärdering och hjälp. 

Enligt RCC kan en remiss till neuropsykolog och arbetsterapeut vara till värdefull om tillståndet påverkar arbetsförmågan eller vardagliga aktiviteter. En logoped kan bedöma språkliga och kommunikativa svårigheter och kan därmed ge stöd i att hitta strategier och prova ut hjälpmedel för att underlätta kommunikation i vardagen.

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. Enkäten omfattar diagnoserna Polycytemia vera (PV), Essentiell trombocytemi (ET) och Myelofibros (MF) - Svara på enkäten »

  Källor

 • RCC - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/existentiella-psykologiska-och-psykiatriska-aspekter2/
 • Blodcancerförbundet - https://www.blodcancerforbundet.se/livet-som-cancerdrabbad/under-behandling-symtom-biverkningar/cytohjarna/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.