Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Myelom

Därför ska man vara försiktig med kosttillskott och naturläkemedel vid cancer

Vissa kosttillskott eller naturpreparat kan ha en negativ påverkan på läkemedel som används i samband med cancerbehandling. Och kosttillskott med antioxidanter har i forskning visat sig kunna påskynda utvecklingen vid vissa cancertyper. Rådgör därför med din läkare om du vill använda dig av alternativ och komplementär behandling, såsom växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott.


Publicerad den: 2023-01-10

Annons

Din cancerbehandling kan påverkas negativt – rådfråga din läkare

Om du lever med cancer bör din läkare och kontaktsjuksköterska informera dig om att komplementär och alternativ medicin (KAM) kan påverka effekterna av din cancerbehandling. 

Ni ska gå igenom vilka läkemedel du redan använder, innan cancerbehandlingen startar. Det är då också viktigt att berätta om du tar naturläkemedel, hälsokostpreparat, vitaminer eller andra kosttillskott. Vissa substanser som kan finnas i kosttillskott kan påverka upptaget, omsättningen och nedbrytningen av de läkemedel som används vid cancerbehandling.

Annons
Annons

Vissa metoder kan användas i samband med sjukvårdens behandlingar

Komplementär medicin och alternativa behandlingar är metoder och behandlingsformer som oftast inte finns tillgängliga inom den vanliga hälso- och sjukvården. 

Men gränsen mellan den konventionella behandlingen (som finns i vanlig hälso- och sjukvård) och dessa behandlingsformer är inte alltid absoluta, de är i viss mån flytande över tid beroende hur väl studerade metoderna är och vad man kommit fram till i forskningen. Många läkemedel kommer ursprungligen från växtriket, men de behöver först studeras tillräckligt för att kunna ingå i konventionell sjukvård.

Varför andra metoder inte används i samband med den vanliga sjukvården kan bero på att man i studier sett att de är ineffektiva. Det kan också bero på att det inte finns tillräckligt med forskning på området och att man därför inte kan bedöma metodens effekter och risker, därför kan man heller inte rekommendera metoderna till patienter. 

Bra att kunna skilja på de olika KAM-metoderna

Vad är komplementär behandling?

Med komplementär behandling menar man behandlingar som används samtidigt (som ett tillägg) till den konventionella hälso- och sjukvårdens behandling. Akupunktur kan exempelvis ibland användas som komplement till eller under vissa cancerbehandlingar för att lindra vallningar. 

Annons
Annons
Vad är alternativ medicin?

Alternativ medicin är behandlingar som används istället för behandling som ges i den vanliga hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om att man avstår medicinska behandlingar som ordineras av läkare, för att istället behandla sin cancer genom att äta en speciell diet. 

Vad är integrativ vård? 

Integrativ onkologi är ett behandlingsupplägg där kropp-själ-metoder, naturpreparat och/eller livsstilsförändringar från olika traditioner kan användas parallellt med vanlig cancerbehandling. Patienten och vårdgivaren kan då tillsammans ta fram en behandlingsplan som både innehåller vanliga cancerbehandlingar och relevanta och evidensbaserade komplementära metoder. 

Akupunktur kan ibland användas som en icke-farmakologiska behandlingsmetod vid cancer. Ett exempel är akupunktur mot smärta i samband med cancersjukdom och dess behandling, det står bland annat i vårdprogrammet för myelom. 

Akupunktur kan ibland också användas för att lindra illamående som orsakats av cytostatikabehandling, enligt vårdprogrammet för t-cellslymfom. Och i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer står att läsa att akupunktur kan användas som alternativ mot svettningar och vallningar. 

Metoderna kan också dela in i tre olika grupper:

1. Kropp-själ (mind body)
  • Yoga 

  • Meditation 

  • Akupunktur 

  • Kiropraktik 

  • Qi gong 

  • Konstnärliga terapiformer som bild-, musik- och dansterapi 

  • Hypnos

2. Naturpreparat, som exempelvis växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott.
3. Övriga metoder eller behandlingstraditioner, exempelvis: 
  • Traditionell kinesisk medicin (TCM) 

  • Ayurvedisk medicin 

  • Antroposofisk medicin

Vad är växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel?

I växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel är de verksamma beståndsdelarna baserade på växter. Växtbaserade läkemedel får försäljas först efter att de har godkänts av Läkemedelsverket och traditionella växtbaserade läkemedel får säljas först efter att de har registrerats av Läkemedelsverket. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vad är naturläkemedel?

I naturläkemedel har den verksamma beståndsdelen sitt ursprung i någon typ av djurdel (som exempelvis fiskolja), bakteriekultur, mineral eller salt. Naturläkemedel får säljas i Sverige först efter att de blivit godkända av Läkemedelsverket..

Läs mer hos Läkemedelsverket här!

Växtbaserat och naturligt, men kan ändå påverka andra läkemedel negativt

Naturläkemedel, såsom exempelvis kosttillskott och växtbaserade läkemedel kan i vissa fall ha negativa effekter på andra läkemedel. Vissa substanser som kan finnas i kosttillskott kan påverka upptaget, omsättningen och nedbrytningen av andra läkemedel.

Vissa samverkanseffekter (så kallade interaktioner) mellan kosttillskott och läkemedel är kända sedan tidigare, men andra är inte det och mer kunskap behövs inom området. 

Johannesört, som är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, är ett exempel på en ört som kan ha negativa samverkanseffekter med andra läkemedel. Inom sjukvården avråder man därför ofta patienter från att använda johannesört i samband med andra läkemedel.

I Livsmedelsverkets kunskapsöversikt om kosttillskott (2017), kan du läsa mer om några exempel på kända samverkanseffekter mellan kosttillskott och läkemedel. Klicka här för att komma till kunskapsöversikten.

Vanliga livsmedel kan också påverka effekten av läkemedel

Ämnen i vanliga livsmedel kan också påverka läkemedel. Effekten av vissa cytostatika kan påverkas av vissa livsmedel, exempelvis grapefrukt, grapefruktjuice och granatäpplen. Din behandlande läkare kommer i så fall informera dig om detta. 

Skippa antioxidanterna för säkerhets skull

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att kosttillskott med antioxidanterna kan göra att cancerceller växer och sprider sig fortare. Det handlar då främst om antioxidanter som man får i sig genom kosttillskott. 

Antioxidanter i kosttillskott är exempelvis E-vitamin, A-vitamin och C-vitamin samt betakaroten och vissa mineraler. B-vitamin och D-vitamin är däremot inte antioxidanter. Antioxidanter finns även i maten vi äter, som i grönsaker och frukt. Kroppen producerar även kroppsegna antioxidanter. Dessa två former av antioxidanter anses dock inte påskynda cancercellers utveckling. 

Vad är antioxidanter?

När syre används vid andning och energiförbränning i vår kropp bildas även så kallade fria radikaler. Fria radikaler är en slags biprodukt. Produceras det mycket fria radikaler pratar man om oxidativ stress, vilket kan skada cellers DNA. Upprepade skador i cellernas DNA kan leda till sjukdomar, bland annat cancer. 

Antioxidanter kan dock neutralisera fria radikaler som naturligt bildas i kroppen och minska oxidativ stress. På så sätt minskar mängden DNA-skada. Forskning har dock på senare år visat att kosttillskott med antioxidanter även kan skydda cancerceller och öka risken för snabbare utveckling av cancerceller i kroppen. 

Bland annat har man sett att tillskott av E-vitamin eller acetylcystein skyddar cancerceller från oxidativ stress, vilket ökar tillväxt av lungcancer hos möss och lungcancerceller från människor. Liknande resultat har observerats med betakaroten. Personer med ökad risk för cancer, cancerpatienter och canceröverlevare kan därför avrådas från att ta kosttillskott med antioxidanter för att istället fokusera på en balanserad kost. 

Tips på mer läsning inom KAM:

Här kan du se ett webbinarium från Cancerfonden (2021), där Martin Bergö, professor i molekylärmedicin, Göteborg universitet, berättar om hans forskningsgrupps upptäckter gällande antioxidanter och cancerbehandling. Martin Bergös har under sin forskarbana fått stöd från Cancerfonden. Klicka här för att se webbinariet!

Du kan också läsa mer om komplementär och alternativ medicin vid cancerbehandling i broschyren ”Om du funderar på komplementär och alternativ medicin” (reviderad 2019)Broschyren är författade av Kathrin Wode, överläkare, specialist i onkologi, Johanna Hök Nordberg, leg apotekare, med.dr. samt David Finer, Med. lic., medicinjournalist. 

Materialet i broschyren är granskats av experter och patientföreträdare inom cancervården och har godkänts för nationell användning av Regionala cancercentrum i samverkan och Sveriges regioner. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för materialet.

Hos Läkemedelsverket kan du också läsa mer om växtbaserade läkemedel och naturläkemedel och vilka regler som gäller för dessa preparat.  

Läs också mer om lungcancer här på Netdoktor

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.