Fakta | Lymfom

Lymfkörtelcancer (lymfom)


Uppdaterad den: 2013-04-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Alla kroppens organ är uppbyggda av olika celltyper. Cellerna har olika egenskaper och olika form och utseende beroende på var de har sitt ursprung.

Kroppen behöver hela tiden nya celler, dels för att organen växer, dels för att ersätta celler som skadas eller dör. Förnyelsen sker genom att cellerna delar sig. Delningsprocessen kontrolleras normalt av olika regleringsmekanismer i kroppen. I en del celler kan det emellertid uppstå förändringar i generna – arvsmassan som styr delningen. Detta kan till exempel orsakas av radioaktiv strålning, gifter eller virusangrepp. I de flesta fall förblir orsaken emellertid okänd. Om förändringarna leder till en onormalt snabb celldelning kan det bildas fler celler än organet behöver. Resultatet blir en tumör. Tumören behöver inte vara farlig, men ibland fungerar inte kroppens kontrollmekanismer. Tumörcellerna växer då okontrollerat och får onormal form och storlek. Det är dessa celler som kallas cancerceller.

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Vad är lymfom?

Varje år drabbas omkring 2 000 svenskar av lymfkörtelcancer (lymfom). Sjukdomen uppstår i kroppens lymfceller. Eftersom lymfcellerna finns överallt i kroppen kan den elakartade sjukdomen uppstå praktiskt taget var som helst. Det vanligaste är att sjukdomen börjar i en lymfkörtel. Lymfkörtelcancer delas in i två huvudgrupper:Hodgkins lymfom och non-Hodgkin-lymfom. Vilken typ av lymfkörtelcancer patienten har avgörs efter att en sjuk lymfkörtel har undersökts i mikroskop.

Annons
Annons

Hodgkins lymfom

Denna sjukdom drabbar cirka 200 svenskar per år. Det är alltså ett fåtal personer som får denna sjukdom, som är lite vanligare hos män än hos kvinnor. Hodgkins lymfom sitter huvudsakligen i lymfkörtlar och mjälte. Svullna lymfkörtlar på halsen under kortare eller längre tid är ofta det som märks först. Hos en del personer är det i stället lymfkörtlarna i armhålan eller ljumsken som förstoras. Om sjukdomen skulle börja mellan lungorna kan de första symtomen vara hosta eller andningssvårigheter. Andra symtom som hör till Hodgkins sjukdom är feber, viktminskning, klåda över hela kroppen eller ökad svettning. Hodgkins lymfom drabbar ofta unga mellan 20 och 30 år. Därefter minskar risken för att få sjukdomen, men stiger sedan igen i 50-årsåldern. Orsaken till Hodgkins lymfom är okänd.

Non-Hodgkin-lymfom

De allra flesta som får lymfkörtelcancer i Sverige får diagnosen non-Hodgkin-lymfom, varje år registreras cirka 1 800 nya fall. Precis som Hodgkins lymfom uppstår även denna sjukdom i lymfkörtlar och mjälte. I 40–50 % av fallen finns dock sjukdomen även i andra organ. Det kan vara i benmärgen, huden, magen eller tarmsystemet. I realiteten är därför non-Hodgkin-lymfom en beteckning för olika undergrupper av lymfkörtelcancer. Män drabbas något oftare än kvinnor. Antalet nya fall har ökat betydligt de senaste åren. Risken att drabbas stiger med åldern. Forskarna har hittills inte kunnat klarlägga orsaken, varken till ökningen eller till varför sjukdomen uppstår. Nedsatt immunförsvar och tidigare strålbehandling vet man ökar risken att drabbas, men i relativt liten omfattning. Till exempel är patienter som är hiv-smittade eller som har fått ett organ transplanterat och får immundämpande behandling utsatta. Misstankar har också riktats mot olika växtskyddsmedel och besprutningsmedel, samt en del lösningsmedel med mera.

Olika stadier av lymfkörtelcancer

Lymfkörtelcancer delas in i fyra olika stadier, som till viss del bestämmer valet av behandling. I det första stadiet är endast lymfkörtlarna inom ett område drabbade, över eller under mellangärdet. I det andra stadiet är två eller flera lymfkörtelområden drabbade, på en och samma sida om mellangärdet. I det tredje stadiet konstateras sjuka lymfkörtelområden på båda sidor om mellangärdet, eventuellt med spridning till mjälten. I det sista och fjärde stadiet är också organ utanför lymfsystemet drabbade, till exempel levern, lungorna eller benmärgen.

Annons
Annons
  • Stadium ett: Lymfkörtlarna inom ett begränsat område är drabbade.
  • Stadium två: Flera lymfkörtelområden är drabbade på ena sidan om mellangärdet*.
  • Stadium tre: Flera lymfkörtelområden är drabbade, på båda sidor om mellangärdet.
  • Stadium fyra: Sjukdomen har spridit sig till andra organ i kroppen, förutom i en lymfkörtelregion.
  • *) Linjen illustrerar mellangärdet.

Ytterligare symtom

Förutom att fastställa vilket utvecklingsstadium sjukdomen befinner sig i delas den också in i ett A- eller B-stadium. Stadium A betyder att patienten inte har några ytterligare symtom. Om patienten däremot har haft oförklarlig feber över 38 °C i minst en vecka, har förlorat mer än 10 % av sin ursprungliga kroppsvikt inom sex månader, eller svettas kraftigt på nätterna så att sänglinnet måste bytas, är sjukdomen i stadium B.

Undersökning

Om din husläkare misstänker att du kan ha lymfkörtelcancer skickas du till en specialist eller till ett sjukhus där de kan ta en biopsi (vävnadsprov). Det enda sättet att säkert fastslå att någon lider av lymfkörtelcancer är att ta en biopsi från en lymfkörtel eller annan vävnad under lokalbedövning. Vävnaden undersöks i mikroskop och visar om patienten har Hodgkins eller non-Hodgkins lymfom.

Tillväxt och spridning

En tumör som består av cancerceller – till skillnad från en tumör med normala celler – växer tvärs över de naturliga gränserna mellan kroppens organ och vävnadstyper. Efter hand som tumören växer kan därför både det organ där sjukdomen uppstod och de angränsande organen skadas och förstöras. Cancern kan också sprida sig till helt andra delar av kroppen. Detta sker då cancercellerna tränger igenom blodkärlens eller lymfkärlens väggar. De förs då vidare med vätskeströmmen, fastnar i frisk vävnad och börjar att dela sig. På det sättet uppstår dottertumörer, eller metastaser, som växer vidare och ofta gör större skada än den ursprungliga tumören.