Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Här hittar du patientanpassad information om dina KLL-läkemedel

Målet med behandling vid kronisk lymfatisk leukemi, KLL är att bromsa utvecklingen av sjukdomen och minska symtomen. Behandlingen vid KLL kan variera beroende på ålder, annan sjukdom och cancercellernas egenskaper. Här hittar du patientanpassad information om läkemedel som används vid KLL. 


Publicerad den: 2022-09-23 Uppdaterad den: 2023-06-14
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Läkemedelsbehandling som kan användas vid symtomgivande kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är cytostatika (cellgifter), antikroppsbehandling (immunterapi) och  B-cellsreceptorhämmare (BTK-hämmare, PI3K-hämmare,  PI3Kdelta-hämmare).

KLL är en sjukdom som beter sig olika hos olika personer och behandlas därför på olika sätt beroende på hur allvarlig sjukdomen är och hur patienten mår överlag. Innan man bestämmer vilken behandling som är bäst för en person görs noggranna undersökningar.

Kemoimmunoterapi – cytostatika och antikroppar 

En behandlingskombinationen av cytostatika och antikroppar kallas kemoimmunoterapi. Användningen av kemoimmunoterapi har minskat avsevärt senaste åren, men är fortfarande ett bra val i vissa situationer. Användning av cellgifter ensamt, utan att man samtidigt behandlar med antikroppar, rekommenderas i de flesta fall inte vid KLL. Ibland kan man dock starta med en eller två kurer med cytostatika för att sedan lägga till antikroppen i påföljande kurer. Läs mer om kemoimmunterapi vid KLL här.

B-cellreceptorhämmare

B-cellreceptorhämmare blockerar eller stör signaler som är viktiga för cancercellerna. På så sätt förhindrar B-cellreceptorhämmarna cancercellerna från att fortsätta dela och sprida sig. B-cellsreceptorhämmare (BCR-hämmare), kan i sin tur delas in i BTK-hämmare och PI3Kdelta-hämmare samt bcl2-hämmare.

Dessa läkemedel ges i tablettform, antingen som kontinuerlig behandling, eller under en begränsad tid. Man kan antingen ta dessa tabletter som enskild behandling eller i kombination med antikroppsbehandling. Läs mer om B-cellreceptorhämmare här.

 

Cytostatika, cellgift:

 • Cyklofosfamid 
 • Fludarabin 
 • Klorambucil
 • Bendamustin

Små molekyler, B-cellsreceptorhämmare (BTK-hämmare, PI3K-hämmare,  PI3Kdelta-hämmare):

 • Ibrutinib
 • Akalabrutinib
 • Idelalisib

BCL2-hämmare:

 • Venetoklax

Antikroppsbehandling (monoklonala antikroppar, CD20-antikroppar)

 • Obinutuzumab
 • Rituximab

Kortisonpreparat:

Dexametason

Patientinformation om läkemedelsbehandlingar

I kunskapsbanken hos Cancercentrum.se kan du hitta patientanpassad information som beskriver olika behandlingar och behandlingskombinationer – exempelvis  vilka läkemedel som används, hur dessa ges/tas, vilka biverkningar som kan uppstå samt hur du ska tänka om biverkningar uppstår. I den patientanpassade informationen får du också kortfattade råd om levnadsvanor som kan vara bra att tillämpa under behandlingen. 

Patientinformationen för de olika behandlingarna finns publicerade på samma sidor som läkemedelsregimerna och kan skrivas ut. Just nu pågår också ett arbete med att översätta patientinformationen till engelska och arabiska. Klicka här för att läsa patientinformation om olika behandlingar vid kronisk lymfatisk leukemi, KLL >  

I kunskapsbanken kan du läsa om följande behandlingar och behandlingskombinationer:

 • Akalabrutinib

 • Akalabrutinib-Obinutuzumab kur 2

 • Akalabrutinib-Obinutuzumab, kur 3-7

 • FC intravenös (Cyklofosfamid-Fludarabin i.v.)

 • FC peroral (Cyklofosfamid-Fludarabin peroral)

 • Ibrutinib

 • Klorambucil (14 dagar, 1 dos)

 • Obinutuzumab-Klorambucil (28 dagar, Klorambucil 2 doser) kur 1, startdoser

 • Obinutuzumab-Klorambucil (28 dagar, Klorambucil 2 doser) kur 2 osv, underhållsdoser

 • Obinutuzumab-Venetoklax kur 1, startdoser

 • Obinutuzumab-Venetoklax kur 2

 • Obinutuzumab-Venetoklax kur 3-6

 • Rituximab-Bendamustin 70, kur 1, startdos

 • Rituximab-Bendamustin 70, kur 2 osv, underhållsdos

 • Rituximab-Bendamustin 90, kur 1, startdos

 • Rituximab-Bendamustin 90, kur 2 osv, underhållsdos

 • Rituximab-Cyklofosfamid-Dexametason 14 dagar, kur 1, startdos (DRC vid autoimmun hemolytisk anemi)

 • Rituximab-Cyklofosfamid-Dexametason 14 dagar, kur 2 osv, underhållsdos (DRC vid autoimmun hemolytisk anemi)

 • Rituximab-Cyklofosfamid-Dexametason 28 dagar, kur 1, startdos (DRC vid autoimmun hemolytisk anemi)

 • Rituximab-Cyklofosfamid-Dexametason 28 dagar, kur 2 osv, underhållsdos (DRC vid autoimmun hemolytisk anemi)

 • Rituximab-F intravenös, kur 1, startdos (Rituximab-Fludarabin i.v.)

 • Rituximab-F intravenös, kur 2 osv, underhållsdos (Rituximab-Fludarabin i.v.)

 • Rituximab-FC intravenös, kur 1, startdos (Rituximab-Cyklofosfamid-Fludarabin i.v.)

 • Rituximab-FC intravenös, kur 2 osv, underhållsdos (Rituximab-Cyklofosfamid-Fludarabin i.v.)

 • Rituximab-FC peroral, kur 1, startdos (Rituximab-Cyklofosfamid-Fludarabin peroral)

 • Rituximab-FC peroral, kur 2 osv, underhållsdos (Rituximab-Cyklofosfamid-Fludarabin peroral)

 • Rituximab-Idelalisib

 • Rituximab-Klorambucil, kur 1, startdos

 • Rituximab-Klorambucil, kur 2 osv, underhållsdos

 • Rituximab-Venetoklax, kur 1, startdos

 • Rituximab-Venetoklax, kur 2 osv, underhållsdos

 • Venetoklax

 • Venetoklax dostitrering
   

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Läs mer om KLL:

  Källor

 • Kronisk lymfatisk leukemi, KLL vårdprogram. Bilaga 2. Information till dig som behandlas för kronisk lymfatisk leukemi - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/kll/vardprogram/bilaga-2-information-till-dig-som-behandlas-for-kronisk-lymfatisk-leukemi/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Peter 2023-11-1 16:07 (28 dagar sen)

  Varför omnämns inte Zanubrutinib/brukinsa . Det är också en. Godkänd BtKi ?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons