Fakta | Lungcancer

Spridning av cancer till skelettet


Uppdaterad den: 2013-03-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är cancerspridning till skelettet, skelettmetastaser?

Cancer utgör grupp sjukdomar med okontrollerad celltillväxt. Med tiden kan cancern sprida sig vidare, antingen genom att växa in i närliggande organ eller genom att sprida sig till mer avlägsna organ via blodet eller lymfan. En sådan spridning av en cancersjukdom kallas på fackspråk för metastasering. En metastas uppstår ofta långt ifrån den ursprungliga tumören.

Skelettmetastaser är en allvarlig komplikation till cancer. Fynd av skelettmetastaser visar att sjukdomen har spridit sig, och den är då i de flesta fall obotlig. De flesta metastaser hittas i platta ben som ryggraden, bäckenet, revbenen och något mer sällan i överarmsbenet eller lårbenet. Skelettmetastaser nedanför knät och armbågen är förhållandevis sällsynta.

Hur ofta förekommer skelettmetastaser?

Cancerspridning till benvävnad (metastaser) är det vanligaste elakartade tillståndet i skelettet. Förekomsten av skelettmetastaser ökar på grund av bättre cancerbehandlingar som förlänger överlevnaden.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Skelettmetastaser uppträder vanligtvis hos vuxna, och framför allt bland äldre personer. Det är mindre sannolikt att barn får skelettmetastaser, men när det händer är metastaserna ofta utbredda i skelettet. Skelettmetastaser förekommer oftare hos män än hos kvinnor. Hos män sitter huvudtumören oftast, i fallande ordning, i prostata, lungor, urinblåsa, magsäck, tjocktarm eller ändtarm. Prostatacancer och lungcancer utgör 80 % av alla fall. Hos kvinnor sitter oftast de huvudtumörer som ger skelettmetastaser i bröst, lungor, livmoder, tjocktarm, magsäck, ändtarm eller urinblåsa. Här utgör bröstcancer och lungcancer 80 % av fallen.

Vilka symtom och fynd orsakar skelettmetastaser?

I de flesta fall finns redan en känd cancersjukdom. Det är mindre vanligt att cancersjukdomen upptäcks till följd av spridningen till skelettet. Skelettmetastaserna visar sig ofta i form av smärtor, svullnad i mjukvävnad eller benbrott orsakat av obetydligt trauma. Kroniska och starka smärtor, ryggmärgsskador med eventuell förlamning samt benmärgssvikt är komplikationer till skelettmetastaser som drastiskt kan reducera patientens livskvalitet och livslängd.

Diagnos

När man ska utreda om en cancertumör har spridit sig till skelettet är scintigrafi ofta den metod som ger väglednng. Ett radioaktivt märkt ämne sprutas in i blodet, och inom loppet av några timmar koncentreras ämnet i den sjuka delen av skelettet (metastasen), vilket framkommer vid bildupptagning. Undersökningen är ofarlig. Om misstänkta cellförändringar hittas används konventionell röntgen för att få en bättre anatomisk kartläggning av förändringen. Om ytterligare utredning behövs kan man tillgripa datortomografi eller magnetkameraundersökning.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten genom att eliminera eller minska smärtan, samt att upprätthålla eller förbättra funktionerna hos kroppen.

Smärtstillande mediciner ges efter behov. Ibland används även moderna mediciner mot benskörhet (bisfosfonater) eller hormoner för att få bättre kontroll över smärtan.

Prognos

Skelettmetastaser är ett tecken på långt framskriden cancer. Överlevnadsutsikterna beror på grundsjukdomen, var skelettmetastasen sitter, antal skelettmetastaser och spridning till annan vävnad, samt hur patienten svarat på behandling. Överlevnaden hos patienter med metastatisk bensjukdom varierar i de flesta fall från 6 till 48 månader. Sämst prognos har spridning från lungcancer, medan prognosen är bättre för cancersjukdomar som myelomatos, lymfom, njurcancer och bröstcancer.