Nyhet | Lungcancer

Riktlinjer ska minska skillnader i lungcancervård

Annons

Socialstyrelsen drar nu upp nya nationella riktlinjer inom vården för lungcancerpatienter. Syftet är att minska de regionala skillnader som finns, skriver Dagens Medicin. Lungcancer har dålig prognos, av de 3 500 som insjuknar varje år är det 15 procent av kvinnorna och 12 procent av männen som lever fem år efter att de insjuknat, enligt Socialstyrelsen. Något som kan jämföras med 87 procent hos bröstcancerpatienter.

Desto tidigare lungcancern upptäcks desto större är möjligheterna att bota sjukdomen och sätta in behandling innan cancer hinner sprida sig. Diagnostiken är därför av stor betydelse, och det är också det som Socialstyrelsen prioriterar i sina nya nationella riktlinjer, skriver tidningen. Bland annat pekar de på PET-DT, som är en diagnostisk metod för att undersöka lungan genom att avbilda den. Sverre Sörenson, är docent och överläkare och den som lett granskningen av det vetenskapliga underlaget i riktlinjerna.
– Ett rimligt antagande är att behovet av PET-DT för lungcancer i utredningsfasen är minst tre gånger så stort som det sjukvården erbjuder i dag, säger han i Socialstyrelsens pressmeddelande.

Annons
Annons

En viktig del av vården av lungcancerpatienter är den multidisciplinära konferensen som innebär att läkare med olika medicinsk kompetens gör en gemensam bedömning av patientens tillstånd och skräddarsyr därefter behandlingen efter patientens behov. Men här märks skillnader i vården mellan olika regioner i landet. Socialstyrelsen menar att behandlingen är särskilt effektiv när flera typer av behandlingar behöver kombineras, skriver Dagens Medicin.

Än så länge är de nationella riktlinjerna endast preliminära. De slutgiltiga riktlinjerna kommer att presenteras i början av 2011.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons