Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Stöd och gemenskap för dig som är anhörig till någon med lungcancer

Som närstående till någon med lungcancer kan man ibland behöva stöd och hjälp i form av en kontakt som man kan ringa och ställa frågor till.  Det kan också vara till stor hjälp att få kontakt med andra anhöriga eller bara ha möjlighet att ringa någon vid tillfällen när det känns tungt och kämpigt. Här har vi listat ett antal aktörer som finns till för att hjälpa dig som är närstående till någon med cancer. 


Publicerad den: 2022-06-20

Närstående eller anhörig pratar med stödtelefon
Annons

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Alla cancermottagningar ska ha en kurator i teamet

Vilken hjälp en patient eller närstående behöver vid allvarlig sjukdom är individuellt. För många är det psykosociala omhändertagandet i form av samtalsstöd, konkret information och möjligheten till att ställa frågor mycket viktigt för trygghetskänslan. 

I första hand ska det psykosociala omhändertagandet ske på den enhet där man får diagnosen. Där ska kontaktsjuksköterska och den behandlande läkare finnas till hands. Enligt den nationella vårdplanen för lungcancer bör samtliga patienter med lungcancer, oavsett behandlingsbehov,  erbjudas en fast namngiven kontaktsjuksköterska. 

Utöver teamet av läkare och sjuksköterskor bör man som patient vid behov få tillgång till fysioterapeut, kurator, dietist och/eller arbetsterapeut. Anhöriga och närstående kan också erbjudas samtalsstöd, antingen enskilt eller tillsammans med patienten. 

Följ med på läkarbesök, ställ frågor och var delaktig

Som närstående kan man följa med på patientens vårdbesök. På så sätt kan man få svar på de frågor man själv undrar samt vara ett extra öra till patienten.  

Enligt patientlagen ska patientens närstående även få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

Patient måste ge sitt samtycke innan information delas  

Viktigt är dock att patienten ger sitt samtycke till att informationen delas med någon annan. Det är den som är sjuk som styr över hur mycket vårdpersonalen får informera närstående och hur delaktiga närstående får vara i diskussioner och beslut som handlar om patientens vård och behandling. 

Medicinsk dokumentation om patienter är sekretessbelagd. Patienten måste därför ge sitt samtycke om man som närstående vill ha information som exempelvis står skrivet i patientens journal.  

Annons
Annons

Träffa andra anhöriga genom patientförbund 

Att träffa andra med lungcancer och även andra anhöriga kan vara givande och ge ett skönt stöd. Det är lättare att acceptera sjukdomen och sin roll som anhörig. 

Lungcancerföreningen

Patientföreningar ger inte enbart stöd och hjälp till patienterna, utan även till patientens närstående. För personer som drabbats av lungcancer inom familjen finns Lungcancerföreningen.

Luncancerföreningen har också en stödtelefon dit du som patient eller närstående kan ringa och ställa frågor eller be om hjälp och stöd i olika situationer. De som svarar i telefonen är antingen patienter eller närstående själva. Ring 020 88 55 33 eller maila till info@lungcancerforeningen.se

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är ett förbund som stödjer anhörig oavsett ålder och oavsett vilken diagnos ens närstående har. Hos dem kan man bland annat ta del av informationsmaterial och rådgivning och komma i kontakt med andra som är eller har varit i samma situation. Klicka här för att komma till Anhörigas Riksförbunds hemsida.

Skaffa en cancerkompis

Organisationen Cancerkompisar kan hjälpa dig som anhörig att hitta en så kallad cancerkompis, en person som upplever eller som har upplevt samma saker som du gör just nu. Kontakten med din cancerkompis kan ske genom fysiska träffar, telefonsamtal eller mejl. Läs mer om cancerkompisar här!

Här kan du få samtalsstöd

Om du som närstående önskar samtalsstöd finns det flera olika sätt att få det. Här är några exempel.

Samtalsstöd genom sjukvården

Sjukvården kan erbjuda samtalsstöd och/eller samtal med en stödgrupp med andra närstående. Fråga på mottagningen, vårdcentralen, kontaktsköterskan, den fasta vårdkontakten eller den fasta läkarkontakten – de kan hjälpa dig vidare. 

Anhörigstöd och samtalsstöd genom kommunen

Kommunen kan ge stöd och vägledning till anhöriga och närstående på flera olika sätt. Vilken typ av stöd man kan få skiljer sig mellan olika kommuner, men många kommuner erbjuder exempelvis samtalsstöd, anhöriggrupper, föreläsningar, aktiviteter och utbildningar. 

Hos Anhörigas Riksförbund kan man hitta en lista över Sveriges alla kommuner och deras anhörigstöd. Klicka här för att komma till listan. Du kan också googla ”anhörigstöd” och namnet på din kommun eller leta dig fram på kommunens hemsida.

Samtalsstöd genom företagshälsovården

Om din arbetsplats har avtal om företagshälsovård kan ditt jobb erbjuda samtalsstöd. Fråga din arbetsgivare om vad som gäller på din arbetsplats. 

Prata med en präst eller diakon hos Svenska kyrkan

Svenska kyrkan erbjuder något som de kallar för själavårdssamtal, då man samtalar med en präst eller diakon. Man behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan för att ta del av detta samtalsstöd. Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Läs mer hos på Svenska kyrkans hemsida.

Svenska Röda Korset erbjuder samtalsstöd

Svenska Röda korset erbjuder anhörigstöd. Ofta ges stödet i nära samarbete med kommuner och andra aktörer. Oftast är det i form av stöd genom anhörigcirklar som träffas regelbundet i en sluten grupp med ledare. De anordnar även anhörigcaféer, utflykter, föreläsningar, temadagar eller andra aktiviteter. Klicka här för att se vad som finns i din kommun.

Samtalsstöd via telefon mejl eller chatt

Det finns en mängd aktörer som erbjuder samtalsstöd och rådgivning via telefon, mejl eller chatt. Här nedan har vi listat några av dem som kan passa dig som är anhörig eller närstående:

Luncancerförbundets samtalsstöd

Behöver du prata med någon som har liknande erfarenheter som du kan du ringa till Luncancerföreningens stödtelefon. Dit kan du som patient eller närstående  ringa och ställa frågor eller be om hjälp och stöd i olika situationer. De som svarar i telefonen är patienter eller närstående själva.

 • Telefonnummer: 020 88 55 33 eller
 • E-post:  info@lungcancerforeningen.se

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och mejlkontakt som bemannas av andra anhöriga med stor erfarenhet. Här kan man få stöd i sin situation som anhörig eller svar på frågor om exempelvis vårdens skyldigheter gentemot dig som närstående.

 • Telefonnummer: 0200–239 500 

 • E-post: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se

Cancerlinjen

Cancerlinjen är telefonrådgivning som bemannas av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Där kan du ställa frågor om cancer eller bara prata om du behöver känslomässigt stöd. Cancerlinjen drivs av Cancerfonden.

 • Telefonnummer: 010-199 10 10

 • Mejl: Skickas in via hemsidan

 • Brev kan skickas till: Cancerfonden, Cancerlinjen 101 55 Stockholm

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen kan du kontakta via mejl, telefon eller chatt. De som svarar är specialistsjuksköterskor inom cancervård och som har utbildning i samtalsstöd. Där kan du ställa frågor om cancer eller bara prata om du exempelvis känner dig orolig.

 • Telefonnummer: 08-123 138 00

 • Mejl: cancerradgivningen@sll.se.

 • Chatt: Klicka här. (öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00)

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla som önskar att få prata med någon. De som svarar på jourtelefonen är volontärer som avlagt tystnadslöfte. Volontärerna är anonyma för den som ringer, och den som ringer är anonym för dem.

 • Telefonnummer: 08 - 702 16 80 (tar emot samtal alla dagar mellan kl 21-06) 

 • Chatt: Klicka här (öppen varje söndag och måndag kl. 21-24). 

Jourhavande präst

Jourhavande präst. Genom Svenska kyrkan kan du prata med en jourhavande präst. Antingen via telefon, chatt eller mejl.

 • Telefonnummer: Ring 112 och fråga efter jourhavande präst. 

 • Mejl: Skickas in via Svenska kyrkans hemsida. Klicka här.

 • Chatt: Klicka här (öppettider för chatten är alla kvällar 20.00 - 24.00) 

Äldrelinjen

Äldrelinjen finns till för personer som är över 65 år, och som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med. De som svarar är volontärer och den som ringer är anonym. Äldrelinjen drivs av föreningen Mind. 

 • Telefonnummer: 020-22 22 33 (vardagar mellan klockan 10.00-15.00)  

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchatt för personer upp till 25 år. Du som skriver är anonym och de som svarar i chatten är också det. De som svarar är andra unga människor som finns där för den som behöver det. Jourhavande kompis drivs av  Svenska Röda korsets ungdomsförbund.

 • Chatt: Klicka här (öppettider måndag-fredag kl. 18-21 lördag-söndag kl. 14-17) 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.