Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Hosta, andnöd och andfåddhet vid lungcancer – kan vara symtom och biverkning

Hosta och andningssvårigheter (dyspné) är vanliga symtom vid lungcancer, ”långvarig förkylning” bör därför undersökas närmare. Andfåddhet och hosta kan också var symtom på pneumonit, vilket är en biverkan som kan uppstå några veckor efter strålbehandling eller immunterapi. 


Publicerad den: 2022-10-31

Annons

Hosta är ett vanligt symtom vid lungcancer

Hosta (med eller utan slem) är ett av de vanligaste symtomen vid lungcancer. Hosta är dock ett ospecifikt symtom som kan feltolkas för att exempelvis en luftvägsinfektion.

Om hostan ändrar karaktär och blir mer irriterande och upplevs som en ”långdragen förkylning”, kan hostan behöva utredas vidare med lungröntgen. Hosta förekommer som ett av de tidigare symtomen vid lungcancer i 45–75 procent av fallen.

Läkemedel och hjälp mot andningssvårigheter

Andningssvårigheter (dyspné) kan vid lungcancer orsakas av tumören eller metastaser (dottertumörer/spridning). Det kan också vara ett uttryck för allmänpåverkan av cancersjukdomen, eller bero på en annan kronisk eller tillkommen sjukdom. Svårigheter att andas är en subjektiv upplevelse och det är bara du patient som kan avgöra hur kraftig eller ångestskapande det är. 

Annons
Annons

Vid andningssvårigheter ska den underliggande orsaken behandlas så att du som patient får symtomlindring. Om den här behandlingen inte hjälper kan du få läkemedel som påverkar andningscentrum (nervceller i hjärnstammen vars impulser via celler i ryggmärgen reglerar andningen) och därmed dämpar känslan av andfåddhet. 

En arbetsterapeut och/eller en fysioterapeut kan också hjälpa till att hitta metoder som kan lindra symtomen. 

Hosta och andfåddhet efter strålbehandling eller immunterapi

Andfåddhet och hosta kan även var symtom på pneumonit, det vill säga lunginflammation som orsakats av strålbehandling eller immunterapi. Klicka här för att se en film som förklarar pneumonit

Pneumonit debuterar oftast tre till sex veckor efter strålbehandling. Symtomen kan vara hosta, feber och andnöd eller andfåddhet (dyspné). Annan infektion kan förekomma samtidigt.

Annons
Annons

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. Enkäten omfattar diagnoserna Polycytemia vera (PV), Essentiell trombocytemi (ET) och Myelofibros (MF) - Svara på enkäten »

Behandling mot pneumonit består av steroider och vid behov kan antibiotika och syrgasbehandling användas. En fysioterapeut kan också hjälpa till med rehabiliteringsåtgärder som kan lindra symtomen.

Strålbehandling kan, förutom att den skadar cancertumören, även skada frisk vävnad. Vid strålning mot lungorna kan lungorna skadas med ärrbildning som följd, vilket kallas lungfibros. Lungfibros kan även uppstå på grund av cigarettrökning, inandning av skadliga partiklar eller vissa reumatiska sjukdomar. Läs med om lungfibros här

Hosta i det palliativa skedet vid lungcancer är sällan ett problem

I det palliativ stadiet, när patienten enbart får lindrande behandling, är hosta oftast inte något större problem, enligt det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Utveckling av atelektas i delar av lungan eller i en hel lunga leder ofta till att hostan avtar eller försvinner. Atelektas innebär att lungvävnad har kollapsat och innehåller då ingen luft. De övriga delarna av lungorna kan fungera normalt.

Om hosta orsakas av hinder eller tilltäppning på grund av tumörer kan palliativ strålbehandling övervägas. Om saliv och slem orsakar andningssvårigheter kan luftrörsvidgande medel och opioider användas. I andra hand kan sedering (behandling som lugnar eller söver personen) användas samt medel som minskar slemproduktionen.   

    Källor

  • Vårdprogrammet för lungcancer - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/Omvardnad-och-rehabilitering/#chapter-17-5-3-Andfaddhet-och-hosta
  • Läkemedelsboken

    - https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/lungcancer.html#j4_33

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.