Fakta | Hudcancer

Hudcancer (basaliom och skivepitelcancer)

Basaliom kallas även för basalcellscancer, men ger i princip aldrig några metastaser (dottertumörer). Basaliom utgår från hornhudens nedersta (basala) tillväxtlager och är mycket vanligare än både malignt melanom och skivepitelcancer i huden.

Uppdaterad den: 2016-01-20
Författare: Mats Berg, DOCENT VID UPPSALA UNIVERSITET OCH HUDLÄKARE SKINDOC, DANDERYD

Annons

Bakgrund

Basaliom förekommer i stort sett enbart på solexponerade hudområden som ansiktet och överkroppen. Det är relativt ofarligt men kräver behandling för att inte sprida sig. Basaliom växer alltid på hudytan, och man kan därför själv märka om det inte är helt läkt efter behandlingen.

Skivepitelcancer utgår från ett annat växtlager i huden och är inte lika ofta förekommande som basaliom. Denna hudcancertyp sitter, i likhet med basaliom, oftast i områden som solbestrålats. Den kan sprida sig via blod- och lymfbanor och ge metastaser eller hjärnmetastaser, men det är mycket ovanligt hos personer med normal immunitet.

Vilka slags hudcancer finns det?

Hudcancer består i princip av två huvudgrupper:

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
 • Malignt melanom
 • Icke-melanomgruppen (där basaliom och skivepitelcancer är vanligast)

Hudcancer kan drabba alla åldersgrupper, men är sällsynt hos barn. Melanom är vanligast kring 50 års ålder, medan övriga typer av hudcancer vanligen kommer senare i livet. Behandling och symtom beror på cancertypen.

Malignt melanom drabbar nästan 3 000 svenskar per år och skivepitelcancer i huden drygt 5 000. Basaliom ingick inte i svensk cancerstatistik före 2004, men sedan dess vet vi att mer än 30 000 svenskar per år diagnostiseras.

Vad får man icke-melanom cancer av? 

Solexponering är en bidragande orsak i över 90 procent av fallen av hudcancer. Här spelar personens pigmenttyp en stor roll, det vill säga hur lätt man har att bli solbrun och hur mycket sol man tål utan att bränna huden. Själva sjukdomen utlöses oftast av ackumulerade skador i huden orsakade av solbestrålning, det vill säga beroende på hur många timmar man vistats i solen. Rena brännskador av solen, vilket anses vara den viktigaste orsaken till melanom, har dock sannolikt mindre betydelse för uppkomsten av övriga former av hudcancer.

Annons
Annons

Människor som har fått mycket stor solbestrålning kan få sjukdomen redan i 20-30-årsåldern, men den förekommer oftast hos äldre människor. Frekvensen icke-melanom hudcancer ökar i befolkningen, sannolikt beroende på att vi blir allt äldre, men även på att en stor del befolkningen, trots alla varningar, utsätter oskyddad hud för stora mängder UV-strålning.

Hur kan man se om man har icke-melanom hudcancer?

 • Basaliom kan likna små knottror, ärr eller eksemliknande förändringar. Det kan också vara ett litet sår med upphöjda kanter. Den växer långsamt, ofta många månader tills det uppnår 5-10 mm storlek. och sprids inte.
 • Skivepitelcancer kan börja som ett lätt fjällande eksem. Senare bildas ett sår och en svulst. Den växer mer aggressivt än basalcellscancer, speciellt runt kroppsöppningar (öga, öra, mun, ändtarm och slida) och vid skivepitelcancer som uppstår ur kroniska sår. Skivepitelcancer kan föregås flera år av aktiniska keratoser, röda ofta sträva fläckar.

Vilka är varningssignalerna?

 • Sår som växer eller inte läker, eller en svulstbildning.
 • Speciellt uppmärksam bör man vara på sår/svulster i eller runt kroppsöppningarna.

Vad kan man göra själv?

 • Undvik överdriven solexponering speciellt bör man undvika att vistas i solen mellan klockan 11 och 15 under sommaren om man har känslig hud/är blekt hudpigmenterad.
 • Även solariesolande kan ge kroniska solskador och hudcancer. Man brukar rekommendera att inte sola mer än 15 gånger per år i kosmetiskt solarium och ungdomar inte alls.
 • Om man uppehåller sig i solen mellan klockan 11 och 15 bör huden täckas av kläder och ansiktet skuggas av en solhatt eller liknande.
 • Skydda dina barn mot att brännas av solen åtminstone fram tills de är 16 år. Även om brännskadan verkar läka och försvinna, kan det ha skapats en permanent skada i huden som visar sig senare i livet. Brännskador av solen ökar risken för att utveckla den farliga formen av hudcancer, malignt melanom.
 • Använd solskyddskrämer, helst faktor 30/50 om du har normalljust ”nordisk pigment”, men framför allt kläder, vid vistelse i solen. T-shirt är ett utmärkt plagg att ha på sig på badstranden!
 • Det är aldrig fel att prova att behandla en rödaktig fläck med receptfri hydrokortisonkräm i ett par veckor. Om fläcken inte läker på detta kan det vara dags att fråga sin husläkare/distriktssköterska i första hand.
 • Sök läkare i tid och undersök alla sår som inte läks. Det är dock viktigt att poängtera att det här inte är fråga om dagar och veckor utan snarare om månader och år för att utveckla hudcancer.

Diagnos av hudcancer

Såret/svulsten har ofta ett utseende, där diagnosen kan misstänkas med blotta ögat. Oftast vill läkaren ta ett vävnadsprov (hudbiopsi) för att fastställa diagnosen hudcancer.

Prognos vid hudcancer

Behandling av hudcancer leder oftast till tillfrisknande, men man kan dessvärre inte försäkra sig om att det inte utvecklas en ny hudtumör på ett annat ställe. Framför allt brukar minst två utbrott av hudcancer tidigare i livet vara ett tecken på att man har en generellt ”solskadad” hud och därför kan förväntas få nya liknande förändringar i framtiden.

Hur behandlas basaliom?

I ansiktet oftast med hjälp av en operation som tar bort tumören.

Den kan också behandlas med hjälp av avskrapningar av hudytan kombinerat med elektrisk värmebehandling (diatermi) eller frysbehandling med hjälp av flytande kväve (cirka 200 minusgrader). Dessa behandlingar ger oftast vita fläckar som kvarstående ärr. Krämbehandlingar eller kombination av kräm + ljus (s.k. PDT, fotodynamisk terapi) kan ibland provas, fr.a. för att undvika ärr.

Hur behandlas skivepitelcancer?

Oftast genom operation där man tar med en kant på 5-10 millimeter av frisk hud runt omkring svulsten.