Nyhet | Hudcancer

Antalet cancerfall fortsätter öka

Annons

Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Bland annat ökar hudcancer snabbt och lungcancer bland kvinnor är ett mörkt kapitel.
– Vad gäller hudcancer tror vi att det är de förändrade solvanorna som ligger bakom. Vi exponerar oss helt enkelt mer för sol än vad vi borde göra, säger Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet.

År 2008 rapporterades totalt 51 528 cancerfall i landet, enligt statistik från Socialstyrelsen. Och det är en ökning med omkring tre procent jämfört med året innan och med drygt 13 procent mot 1999. En förklaring till att mängden cancerfall ökar är att befolkningen blir allt äldre, samt förbättrade diagnostiska metoder. Sannolikheten för att drabbas av elakartad cancer före 75 års ålder är i dag strax under 30 procent för män och dryga 27 procent för kvinnor.

Hudcancer är den cancertyp som ökar mest, mellan 1999 och 2008 har antalet hudcancerfall ökat med 62 procent. I dag utgör hudcancer 14 procent av alla cancerfall i landet. Vad den stora ökningen beror på kan delvis bero på ändrade res- och beteendemönster menar experterna. Lungcancer minskar fortfarande bland män, men ökar samtidigt hos kvinnor. Bland kvinnor har antalet fall ökat med ungefär tre procent per år de senaste åren. Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor, med 29 procent av alla fall. Under de senaste 20 åren har diagnostiserade fall av bröstcancer ökat med 1,2 procent per år.

Bland män är prostatacancer vanligast med 33 procent av samtliga diagnoser. Men sedan toppåret 2004 år har antalet fall börjat minska.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons