Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Testikelcancer

För ett par månader sen opererade jag bort min ena testikel efter att drabbats av så kallat seminom. Som tur var visade varken röntgen eller prover några tecken på spridning. Nu hade jag nyligen möte med en läkare på onkologen och denne berättade för mig att jag själv ska välja om jag vill ha en enstaka efterbehandling i form av cellgift eller om jag vill strunta i det och bara gå på kontroller. Jag fick information och funderar nu på hur jag bör göra. Min fråga är egentligen ganska enkel... vad skulle du som läkare gjort? Jag känner lite att jag omöjligt kan komma underfund med alla för- och nackdelar med cellgiftsbehandlingen.

Svar:

Du har tydligen ett seminom, där det finns en liten risk för återfall, även om den är mycket liten. Det är riktigt, att vi idag rekommenderar enbart kontroller, eller om patienten så önskar en kur med cytostatika, som innehåller ämnet carboplatin. Enligt min bedömning är det rätt att göra bägge delarna, med tanke på att Din risk är mycket liten för återfall.

Du ställer specifikt frågan till mig, vad jag skulle gjort som läkare. Behandling med cytostatika (carboplatin) ger en del biverkningar, men de är lätt hanterbara och det är endast en omgång. Jag skulle nog därför valt en cytostatikakur.

Med hjärtliga hälsningar
Håkan Mellstedt
professor

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons