Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Svbk?

Frågan gäller min mor, snart 80 år, som dagligen har smärtor i underlivet - "det svider och bränner". Efter besök på gyn syns ingenting - slemhinnorna är fina. Mor använder vagifem, tvättar alltid med olja och har fått en kräm att smörja med. Ändå har hon så ont. Det är en plåga både för henne (och omgivningen..). Hon har en kronisk inflammation av urinblåsan och har behandlats med sköljningar i perioder. Får ibland också tappa blåsan. Får antibiotika vid behov. Har provat svampmedel utan resultat. Vad kan detta röra sig om? Finns ingen behandling? /Undrar dottern

Svar:

Detta är inte helt lätt. Med vagifem borde hon inte ha hormonbristiga slemhinnor vilket är en vanlig orsak till sveda. Svamp brukar inte svida och svampmedel hjälpte inte heller. Obalans i slidan dvs otillräcklig surhet kan ibland ge sveda. Okarakterisktiska inflammatíoner kan finnas i både blåsa och slida och ge upphov till sveda. I dessa fall brukar man behandla med cortisonsuppositorier eftersom det inte längre finns vagitorier med cortison.

Detta var en del tankar, men undersökning och provtagning (tex en biopsi) kan göra diagnosen tydligare och har man väl diagnosen brukar behandligen inte vara så svår.
Prova hennes gynekolog igen om hon inte blir bra.

Vänliga hälsningar
Sven-Eric Olsson
Chefsöverläkare, gynekolog.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons