Fråga doktorn

Fråga   Cancer

strålhosta

Hade bröstcancer år 2000. Opererades och fick strålning. Straxt efteråt fick jag hosta, gick till läkaren och fick svar att jag hade allergisk hosta-var "superreaktiv". Får symbicort och pulicort men det hjälper inte. Har frågat flera gånger om inte lunga eller luftstrupe blivit skadade av strålningen och att det är därför jag nu hostar. Fått svar att det inte sker- ingen undersökning. Var på fest nyligen och plötsligt säger en av deltagarna- det låter som du har "strålhosta"- har du haft cancer? Blev nästan glad för det är det jag trott helatiden. Är det möjligt att man kan få detta efter strålning? Vart ska jag vända mig för att i så fall få det undersökt? Finns det något att göra om det är så??

Svar:

Vid strålbehandling mot bröstkorgen vid bröstcancer kan man ibland få irritation i en del av lungvävnaden med ärrbildningar som följd. Jag tycker du skall ta kontakt med en lungspecialist, som får göra röntgen av lungorna och undersöka andningsfunktionen.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons