Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Strålbehandling och antioxidanter

Har hört att man inte skall äta antioxidanter vid strålbehandling av cancer, stämmer det och i så fall varför?

Svar:

Detta är en synnerligen komplicerad fråga att enkelt besvara.

Vid strålbehandling bildas bl a fria radikaler som skadar arvsmassan (DNA), som gör att cancercellerna dör. Antioxidanter kan neutralisera dessa fria radikaler och skulle därmed kunna försämra behandlingen. Ett antal studier pekar dock på att överlevnad, livskvalité och svar på behandling med såväl cellgifter som strålning skulle kunna förbättras vid tillskott av antioxidanter.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons