Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Spridning /återfall

Hur kan man själv veta att/om cancern har spridit sig? Hur lång tid efter operation osv har onkologmott. "ansvar" för mig? När jag nyligen ringde och frågade kontaktskk om "ny" värk, fick jag svaret att vända mig till vårdcentralen. Detta var efter ca 1 år sedan sista strålningen. Tyvärr har flera av oss en stark känsla av att någon "eftervård" inte existerar, att vi upplevs mycket besvärliga då vi vill ha information. Det har skrivits mycket om att vi har rätt att få en behandlingplan -är det bara tills vi slutat strålning, jag efterlyser en REHABILITERINGSPLAN! Det ordet har jag -och flera med mig- aldrig hört!
Svar:
Hej! Jag förstår om du känner dig orolig/frustrerad i denna situation. Uppföljningen ser olika ut beroende på cancertyp och risk för återfall och det kan också (tyvärr) skilja sig mellan olika landsting. Så det är svårt att svara generellt vad som är tänkt i ditt fall. Men i första hand, följ rådet att vända dig till vårdcentralen så att du för en snabb första bedömning. \"Cancerrehabilitering\" är ett eftersatt område, men det pratas mycket om en utbyggnad av det, så det är på gång.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons