Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Samband mellan min sons lungcancer och tidigare malignt melanom?

Hej!

Jag har en son på 40 år. Han har alltid varit fullt frisk, aktiv idrottare och han har aldrig rökt. För två månader sedan fick han ont i ryggen, hostade utan att vara förkyld och det verkade kunna vara blod i hostan. Han sökte akut för detta och blev snabbt diagnosticerad med en form av lungcancer som heter hemangioendoteliom. Tumören satt mellan lungorna och efter några veckor opererades han vilket innebar att tumören plus ena lungan togs bort. 

Innan operationen genomgick han en PET-CT-röntgen. Därvid upptäcktes en förstorad lymfkörtel i ena armhålan. Denna togs bort några dagar innan lungoperationen och skickades för undersökning. Till saken hör att han tog bort ett födelsemärke på ryggen för fem år sedan som sades vara ett malignt melanom men efter det hände inget mer.

Resultatet av den patologiska undersökningen av lymfkörteln har nu kommit och även detta sägs vara malignt melanom. Detta innebär att övriga körtlar i den aktuella aremhålan skall tas bort plus en evnetuell strålbehandling. Dock sägs det att denna cancer ej har något att göra med hans tumör på lungan. PET-CT-röntgen skall ju upptäcka alla eventuella tumörer och det enda man upptäckte förutom att man såg lungtumören var den förstorade lymfkörteln. 

Så ser bakgrunden ut och nu till min fråga: Hur ser prognosen ut? Tror ni också att de bägge cancerformerna inte har något med varandra att göra? Måste han framöver kanske genomgå återkommande kontroller och i så fall hur ofta?

Svar:

Hej!

Hemangioendoteliom är en ovanlig cancerform och har läkarna kommit fram till den diagnosen utgår jag därför ifrån att det varit noggranna och övervägt andra, vanligare, alternativa cancerdiagnoser.

Så till lymfkörteln i armhålan, som uppenbarligen konstaterats vara en lymfkörtel med lymfkörtel-främmande celler - alltså en metastas från någon annan del av kroppen. Ibland är det svårt att härleda en metastas ursprung, men malignt melanom/hudcancer kan vara relativt lätt att känna igen för en patolog. Det är förstås dubbel otur och mindre osannolikt att ha 2 cancerformer parallellt, men jag tror tyvärr inte att en sammanblandning av 2 så olika cancerformer som Hemangioendoteliom och Malignt melanom är kan ske.

Mitt budskap är ändå att patologerna bör eftergranska båda proverna och göra sig en extra ansträngning för att bemöta din undran.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons