Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Olika idéer och second opinion.

Hej Maria. Jag undrar om det finns någon gemensam linje hos hematologer kring 1. Olika skelettstärkande läkemedel: är det även myelomhämnande, och bör/ska det ges tidigt i sjukdomen även då MR inte visar skada? 2. Att utvecklingen går mot allt längre beh-perioder samt ständig underhållsdos: är det konsensus kring detta? 3. Är S.O. en rättighet (och i så fall även utanför eget landsting? Tack!!

Svar:

1. Skelettstärkande behandling ska startas när du startar annan myelombehandling, även om inga skelettförändringar setts på slätröntgen/skiktröntgen. (MR är inte bästa röntgenundersökningen för att se skelettförändringar vid myelom). Den riktlinjen finns i de nationella riktlinjer som utfärdats för myelom 2016 via Regionalt Cancer centrum. 2. Det finns inget klart konsensus med ständig underhållsbehandling i ovanstående riktlinjer. 3. S.O (= second opinion?). Du har som patient alltid rätt att söka öppenvård var du vill, även utanför egna landstinget. Själva besöket inom annat landsting får ditt egna landsting betala, medan du själv får stå för resekostnaderna.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Carcinoider - Neuroendokrina tumörer

2016-02-22 | 09:59

av Per Hellström

Bör tumörerna i tjocktarmsväggen tas bort?

2016-02-20 | 17:48

av Per Hellström

KRONISK INFLAMMATION OCH MKT UPPBLÅST EFTER MATINTAG

2016-02-20 | 12:47

av Per Hellström


Annons
Annons
Annons
Annons