Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover?

Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover? Alltså bara genom ultraljud, blodprov& skiktröntgen? Måste man inte ta något cellprov?

Svar:

Din fråga är inte alldeles lätt att svara på. Vissa tumörer har ett så typiskt sätt att växa på, att man kan få en mycket stark misstanke om att det rör sig om en cancer bara genom detta. Om man sett dessa förändringar på ultraljud, skiktröntgen magnetkamera eller annan undersökning brukar inte ha någon avgörande betydelse. Finns det dessutom klara tecken på likartade förändringar i lever lungor eller annorstädes i kroppen, är diagnosen cancertumör helt klar utan att man behöver ta cellprover. Om man därutöver behöver ta cellprover eller ej beror litet på vilken tumörtyp man misstänker. I vissa fall kan det uppstå olika typer av cancer i ett och samma organ och då kan cellprover vara nödvändiga för att kunna anpassa behandlingen. Vissa tumörer är känsliga för strålbehandling eller cytostatikabehandling - "cellgifter", medan andra i stort set är opåverkbara med sådan behandling och operation utgör det enda alternativet. Många gånger står vi inför problemet att bara ha funnit en tumörsuspekt förändring i t.ex. levern och då är cellprover av mycket stort värde för vidare utredning och behandling.

Med Vänliga Hälsningar

Per Ekström, Överläkare, kirurgi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kll

2019-09-20 | 15:25

av Maria Strandberg

Syns Leukemi/annan typ av blodcancer/cancer vid ett vanligt blodprov

2019-09-30 | 13:27

av Maria Strandberg

Multipel Myelom

2019-09-30 | 13:32

av Maria Strandberg

Myelom och lång väntan på behandling

2019-09-30 | 14:45

av Maria Strandberg

KLL

2019-09-30 | 19:43

av Maria Strandberg

Myelom

2019-10-2 | 12:38

av Maria Strandberg

Högt järn, blodcancer

2019-10-2 | 12:44

av Maria Strandberg

Immunterapi

2019-10-2 | 13:01

av Maria Strandberg

MDS

2019-10-2 | 14:13

av Maria Strandberg

Några frågor om myelom

2019-10-2 | 15:41

av Maria Strandberg

Lymfom och pancreascancer

2019-10-2 | 17:23

av Maria Strandberg

Myelom, ärftlig?

2019-10-2 | 17:58

av Maria Strandberg

Symptom

2019-10-2 | 19:16

av Maria Strandberg

Cellförändringar

2019-10-2 | 19:32

av Maria Strandberg

Myelom

2019-10-2 | 22:19

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons