Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover?

Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover? Alltså bara genom ultraljud, blodprov& skiktröntgen? Måste man inte ta något cellprov?

Svar:

Din fråga är inte alldeles lätt att svara på. Vissa tumörer har ett så typiskt sätt att växa på, att man kan få en mycket stark misstanke om att det rör sig om en cancer bara genom detta. Om man sett dessa förändringar på ultraljud, skiktröntgen magnetkamera eller annan undersökning brukar inte ha någon avgörande betydelse. Finns det dessutom klara tecken på likartade förändringar i lever lungor eller annorstädes i kroppen, är diagnosen cancertumör helt klar utan att man behöver ta cellprover. Om man därutöver behöver ta cellprover eller ej beror litet på vilken tumörtyp man misstänker. I vissa fall kan det uppstå olika typer av cancer i ett och samma organ och då kan cellprover vara nödvändiga för att kunna anpassa behandlingen. Vissa tumörer är känsliga för strålbehandling eller cytostatikabehandling - "cellgifter", medan andra i stort set är opåverkbara med sådan behandling och operation utgör det enda alternativet. Många gånger står vi inför problemet att bara ha funnit en tumörsuspekt förändring i t.ex. levern och då är cellprover av mycket stort värde för vidare utredning och behandling.

Med Vänliga Hälsningar

Per Ekström, Överläkare, kirurgi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons