Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover?

Kan man se att det är en elakartad cancertumör utan att ta prover? Alltså bara genom ultraljud, blodprov& skiktröntgen? Måste man inte ta något cellprov?

Svar:

Din fråga är inte alldeles lätt att svara på. Vissa tumörer har ett så typiskt sätt att växa på, att man kan få en mycket stark misstanke om att det rör sig om en cancer bara genom detta. Om man sett dessa förändringar på ultraljud, skiktröntgen magnetkamera eller annan undersökning brukar inte ha någon avgörande betydelse. Finns det dessutom klara tecken på likartade förändringar i lever lungor eller annorstädes i kroppen, är diagnosen cancertumör helt klar utan att man behöver ta cellprover. Om man därutöver behöver ta cellprover eller ej beror litet på vilken tumörtyp man misstänker. I vissa fall kan det uppstå olika typer av cancer i ett och samma organ och då kan cellprover vara nödvändiga för att kunna anpassa behandlingen. Vissa tumörer är känsliga för strålbehandling eller cytostatikabehandling - "cellgifter", medan andra i stort set är opåverkbara med sådan behandling och operation utgör det enda alternativet. Många gånger står vi inför problemet att bara ha funnit en tumörsuspekt förändring i t.ex. levern och då är cellprover av mycket stort värde för vidare utredning och behandling.

Med Vänliga Hälsningar

Per Ekström, Överläkare, kirurgi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons